فرم درخواست اشتراک سرویس Cyberguard

نسخه سیستم عامل فایروال Fortigate خود را انتخاب کنید.(Required)
شایان ذکر است که شما تنها مجاز به انتخاب دو نسخه هستید، در صورت انتخاب بیش از دو نسخه، درخواست شما پس از تماس واحد پشتیبانی و اخذ اطلاعات تکمیلی پردازش خواهد شد.
دستگاه Fortiweb دارم و تمایل به استفاده از بروز رسانی Offline دارم(Required)
در نظر داشته باشید بروز رسانی Offline دستگاه های Fortiweb نیازمند ارائه دسترسی به سرور سایبرلاجیک می بلشذ.
درخواست اشتراک سرویس Cyberguard Threat Data Feed(Required)
این یک سرویس ویژه و اختصاصی است که قابلیت یکپارچگی با راهمکار های مختلف امنیتی همچون فایروال ها ، SIEM ها، راهکارهی ضد بد افزار و ... را داشته و به طور Proactive تهدیدات سایبری مرتبط را شناسایی و مسدود می کند