سازمان‌ها برای بهبود مستمر فرآیندهای خود نیاز به سنجش عملکرد تیم‌های SOC دارند. در ادامه، چندین معیار ارائه شده است که می‌توانند در سنجش میزان فعالیت در SOC و میزان موثر بودن مدیریت حجم کاری تحلیلگران کمک‌کننده باشند.

در صورت استفاده دقیق، متریک‌ها می‌توانند به شما در ارزیابی اثربخشی فرآیندهای SOC کمک کنند. اطمینان حاصل کنید که نتایج معیارها را در فرآیندهای ارزیابی (evaluation) و پالایش (refinement) گنجانده‌اید.

یک متریک، یک نقطه داده اتمیک است (به عنوان مثال تعداد بلیط‌هایی که یک تحلیلگر در یک روز بسته است)، در حالی که KPI محدوده مورد انتظار یا قابل قبول است که KPI در آن قرار می‌گیرد (مثلا از هر تحلیلگر انتظار می‌رود بین x تا x+y بلیط را در روز ببندد).

هنگام انتخاب متریک‌ها و KPI-ها، سوالی را در نظر بگیرید که دانستن پاسخ آن مهم باشد و معیاری را انتخاب کنید که این پاسخ را به شما ارائه دهد. به صورت کورکورانه صرفاً معیارهایی را انتخاب نکنید که می‌توانید اطلاعاتی در مورد آن‌ها جمع‌آوری کنید، معیارها باید هدفی داشته باشند و به تیم در نظارت بر مسائل کمک کنند یا به سوالات عملیاتی مهم پاسخ دهند.

معیارهای سنجش زمان سپری شده در گام‌های فرآیند رسیدگی به حادثه

Mean Time to Detection (MTTD)

میانگین زمانی که SOC برای تشخیص یک حادثه صرف می‌کند

میانگین زمانی که اولین بار یک تهدید در شبکه دیده می‌شود تا زمانی که به عنوان یک حادثه در اولویت قرار می‌گیرد یا رد می‌شود.

این معیار نشان می‌دهد که SOC چه میزان در پردازش هشدارهای مهم و شناسایی حوادث واقعی موثر است

میانگین زمان تصدیق یا تایید (Mean time to acknowledge (MTTA))

MTTA مدت زمان بین تولید یک هشدار و زمانی که یکی از کارکنان IT به هشدار پاسخ می‌دهد را اندازه‌گیری می‌کند. در حقیقت، مدت زمانی را مشخص می‌کند که به طول می‌انجامد تا تیم SOC متوجه مشکل شود و شروع به کار بر روی آن کند.

می‌توانید از این معیار برای سنجش اولویت‌بندی مناسب هشدارها توسط تیم امنیتی استفاده کنید. اگر تیم شما نتواند هشدارهای پر خطر را اولویت دهد، ممکن است زمان بیشتری سپری شود تا اقدامی برای رفع ریسک انجام دهد. MTTA کمتر، به این معنی است که تیم شما به سرعت به هشدارهای امنیتی پاسخ می‌دهد و نشان می‌دهد که اولویت‌بندی مناسبی دارند.

میانگین زمان مهار (Mean time to contain (MTTC))

MTTC مشخص می‌کند که چه مدت زمانی طول می‌کشد تا تیم پاسخگویی به حادثه، یک حادثه را شناسایی، تایید و به طور موثر از آسیب بیشتر مجرم سایبری جلوگیری کند. برای محاسبه MTTC، مجموع ساعات صرف شده برای شناسایی (detect)، تایید (acknowledge) و حل (resolve) یک هشدار را بر تعداد حوادث تقسیم می‌کنیم. اگر MTTC بالا باشد، بایستی بررسی شود که کدام مرحله – شناسایی، تایید، یا بازیابی – ضعیف‌ترین حلقه است.

میانگین زمان ترمیم (Mean time to recovery)

MTTR مدت زمانی است که به طول می‌انجامد تا سیستم آسیب‌دیده را دومرتبه راه‌اندازی و اجرا کنند.  MTTR به شما بینشی می‌دهد که تیم واکنش به حادثه‌ با چه سرعتی می‌تواند مشتری آسیب‌دیده را به حالت عادی برگرداند. برای محاسبه MTTR می‌توان مجموع downtime برای یک دوره زمانی معین را بر تعداد حوادث در آن بازه زمانی تقسیم کرد.

میانگین زمان برای بررسی (Mean Time for Investigation)

مدت زمان تکمیل فرآیند تحقیقات چقدر است ؟

میانگین زمان پاسخگویی (Mean Time to Respond (MTTR))

مدت زمان صرف شده برای حل یک حادثه امنیتی واقعی چقدر است ؟

Mean Time to Resolution (MTTR)

میانگین زمانی سپری شده جهت اقدام SOC و خنثی کردن تهدید، این معیار نشان می‌دهد که SOC چه میزان در جمع‌آوری داده‌های مرتبط، هماهنگ‌سازی پاسخگویی و انجام اقدام، موثر است

معیارهای شمارش تعداد هشدارها، حوادث و تهدیدات

Total cases per month

تعداد حوادث امنیتی شناسایی و پردازش شده توسط SOC

این معیار نشان می‌دهد که محیط امنیتی و میزان اقداماتی  که SOC مدیریت می‌کند، چقدر زیاد و پر مشغله است

Types of cases

تعداد حوادث بر اساس نوع: حمله به وب، حملات brute force، ایمیل، گم شدن یا سرقت تجهیزات.

این معیار، انواع اصلی فعالیت‌هایی که توسط SOC مدیریت می‌شوند و اقدامات امنیتی پیشگیرانه که باید بر روی آن‌ها تمرکز شود را نشان می‌دهد.

تعداد حوادث گزارش شده/تیکت های امنیت سایبری

چند حادثه در یک بازه زمانی (timeline) مشخص گزارش شده است؟

سنجش تعداد حوادث امنیتی گزارش شده

پیگیری افزایش یا کاهش تعداد حوادث امنیتی، تیم SOC را قادر می‌سازد تا اقدامات مناسب را برای بهبود وضعیت امنیت سایبری سازمان انجام دهد.

Case escalation breakdown

تعداد رویدادهایی که وارد SIEM می‌شوند، هشدارهای گزارش شده، حوادث مشکوک، حوادث تایید شده، حوادث escalate شده

این معیار، ظرفیت موثر SOC در هر سطح و حجم کاری مورد انتظار برای گروه‌های مختلف تحلیلگر را نشان می‌دهد

Total number of alerts

چه تعداد هشدار دریافت شده است؟

شدت (severity) حوادث/بلیط‌های امنیت سایبری

تعداد حوادث امنیتی بر اساس شدت

تعداد تهدیدات جدید شناسایی شده در شرکت

چند تهدید جدید در یک بازه زمانی مشخص در شرکت شناخته شده است؟

تعداد هشدارهای escalate شده

چند هشدار escalate شده‌اند؟

تعداد تلاش‌ها برای نفوذ

شمارش تعداد تلاش‌ها برای نفوذ

تهدیدات شناسایی شده توسط ابزارهای امنیت سایبری در طول زمان

تعداد تهدیدات شناسایی شده توسط ابزارهای امنیت سایبری در طول زمان

معیارهای سنجش حجم کاری تحلیلگران

Analyst productivity

تعداد واحدهای پردازش شده به ازای هر تحلیلگر – هشدارها برای تحلیلگران سطح ۱، حوادث برای تحلیلگران سطح ۲ و تهدیدات کشف شده برای تحلیلگران سطح ۳

این معیار نشان می‌دهد که چقدر تحلیلگران در پوشش حداکثری هشدارها و تهدیدات موثر هستند

تعداد حوادث بسته شده در یک شیفت

تعداد رویدادها به ازای هر تحلیلگر

سایر معیارها

تعداد هشدارهای مثبت کاذب

در یک هفته/ماه تیم SOC با چند هشدار مثبت کاذب مواجه می‌شود؟

تعداد حوادث بسته شده در یک شیفت

ارزیابی و مقایسه مثبت کاذب در مقابل مثبت واقعی

ارزیابی و مقایسه تعداد هشدارهای مثبت کاذب در مقابل مثبت واقعی

تعداد حوادث رخ داده به دلیل آسیب‌پذیری‌های شناخته شده در مقابل شناخته نشده

تعداد سیستم‌ها با آسیب‌پذیری‌های شناخته شده

یک SOC باید بتواند تعداد سیستم‌ها با آسیب‌پذیری‌های شناخته شده را شناسایی وگزارش دهد و بروزرسانی‌ها و وصله‌ها را مدیریت کند تا مطمئن شود که توسط عوامل تهدید مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرند.

دسترس‌پذیری سیستم

نظارت و محاسبه دسترس‌پذیری برنامه‌هایی همچون SIEM، برنامه رسیدگی به حادثه و سایر ابزارهای مرتبط با تیم SOC

اثربخشی برنامه آموزشی

بررسی اینکه آیا در نتیجه آموزش، کاهش حادثه اتفاق افتاده است؟

تعداد رویدادها به ازای هر تحلیلگر

اجتناب‌پذیری حادثه

آیا حادثه با استفاده از اقدامات امنیتی معمول قابل اجتناب بوده است؟

چه زمانی از شبانه‌روز هشدارها تولید می‌شوند

با شمارش تعداد هشدارها در ساعات مختلف شبانه‌روز، می‌توان متوجه شد که در چه ساعاتی از روز، حجم هشدارها بیشتر است و در چه زمان‌هایی نیاز است که تحلیلگران بیشتری فعالیت داشته باشند.

هزینه مالی به ازای هر حادثه

تعداد دستگاه‌های تحت نظارت

چند دستگاه (device) در حال نظارت هستند؟

مطابقت با قرارداد سطح خدمت (SLA)

معیاری برای سنجش میزان بلوغ رسیدگی به حادثه، مقایسه موارد مطرح شده در SLA با سرویس ارائه شده در واقعیت است. در صورتی که در SLA دسترس‌پذیری سرویس و مدت زمان رفع حادثه مشخص شده باشد و در واقعیت سرویس ارائه شده با SLA منطبق نباشد، ممکن است نیاز داشته باشید که شرایط را تغییر دهید

سپیده نقدی