پاک کردن

تاریخ پایان سفارش (End of Order Date – EOO):

این تاریخ به معنای زمانی است که یک شرکت تصمیم می‌گیرد دیگر سفارشات جدیدی برای یک محصول خاص نپذیرد.برای محصولاتی که به اتمام دوره عمر خود نزدیک شده‌اند یا از بازار خارج می‌شوند، تاریخ پایان سفارش ممکن است اعلام شود.این تاریخ به شرکت‌ها و مشتریان اطلاع می‌دهد که تا کدام زمان می‌توانند سفارشات جدید برای محصولات مربوطه را انجام دهند.

تاریخ گسترش آخرین خدمات (Last Service Extension Date – LSED):

این تاریخ نشان‌دهنده زمانی است که آخرین تمدید خدمات برای یک محصول انجام می‌شود.ممکن است این تمدید شامل ارائه خدمات پشتیبانی، تعمیرات یا به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری باشد.برای محصولاتی که به اتمام عمر مفید خود رسیده‌اند، شرکت ممکن است تاریخ گسترش آخرین خدمات را اعلام کند تا مشتریان بدانند تا چه زمانی می‌توانند از خدمات پشتیبانی بهره‌مند شوند.

تاریخ پایان پشتیبانی (End of Support Date – EOS):

این تاریخ نشان‌دهنده زمانی است که یک شرکت تصمیم می‌گیرد پشتیبانی رسمی برای یک محصول را قطع کند.این شامل ارائه به‌روزرسانی‌های امنیتی، خدمات تعمیر و سایر خدمات پشتیبانی می‌شود.پس از این تاریخ، ممکن است شرکت دیگر به توسعه، به‌روزرسانی یا تعمیر محصول اختصاص ندهد و مشتریان باید به روز رسانی به محصولات جدید یا جایگزینهای دیگر را در نظر بگیرند.این تاریخ‌ها به کاربران و مشتریان اطلاعات مهمی در مورد زندگی محصول فراهم می‌کنند و به آنها این امکان را می‌دهند تا استراتژی‌های خود را بر اساس دوره عمر و پشتیبانی محصولات تنظیم کنند

Transceiver

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FG-60C-PDC ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
FG-TRAN-GC ۲۰۲۱-۰۱-۰۷ ۲۰۲۵-۰۱-۰۷ ۲۰۲۶-۰۱-۰۷
FG-TRAN-LX ۲۰۲۱-۰۱-۰۷ ۲۰۲۵-۰۱-۰۷ ۲۰۲۶-۰۱-۰۷
FG-TRAN-QSFP-SR ۲۰۲۰-۱۰-۱۸ ۲۰۲۴-۱۰-۱۸ ۲۰۲۵-۱۰-۱۸
FG-TRAN-QSFP28-LR4 ۲۰۲۰-۱۲-۲۹ ۲۰۲۴-۱۲-۲۹ ۲۰۲۵-۱۲-۲۹
FG-TRAN-QSFP28-SR4 ۲۰۲۰-۰۷-۲۹ ۲۰۲۴-۰۷-۲۹ ۲۰۲۵-۰۷-۲۹
FG-TRAN-SFP-LR ۲۰۲۱-۰۱-۰۷ ۲۰۲۵-۰۱-۰۷ ۲۰۲۶-۰۱-۰۷
FG-TRAN-SFP-SR ۲۰۲۱-۰۱-۰۷ ۲۰۲۵-۰۱-۰۷ ۲۰۲۶-۰۱-۰۷
FG-TRAN-SFP28-LR ۲۰۲۱-۰۸-۲۹ ۲۰۲۵-۰۸-۲۹ ۲۰۲۶-۰۸-۲۹
FG-TRAN-SFP28-SR ۲۰۲۰-۰۷-۲۹ ۲۰۲۴-۰۷-۲۹ ۲۰۲۵-۰۷-۲۹
FG-TRAN-SX ۲۰۲۱-۰۱-۰۷ ۲۰۲۵-۰۱-۰۷ ۲۰۲۶-۰۱-۰۷
FG-TRAN-XFP ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-5140-Accessories ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiRPS-100 ۲۰۲۱-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴ ۲۰۲۶-۰۱-۱۴
FR-TRAN-LX ۲۰۲۱-۰۱-۰۷ ۲۰۲۵-۰۱-۰۷ ۲۰۲۶-۰۱-۰۷
FS-TRAN-GC ۲۰۲۳-۰۶-۲۹ ۲۰۲۷-۰۶-۲۹ ۲۰۲۸-۰۶-۲۹
FS-TRAN-SFP+SR ۲۰۲۰-۰۷-۲۹ ۲۰۲۴-۰۷-۲۹ ۲۰۲۵-۰۷-۲۹
FS-TRAN-SFP-ER ۲۰۲۱-۰۱-۰۷ ۲۰۲۵-۰۱-۰۷ ۲۰۲۶-۰۱-۰۷
QSFP+_LR_Transceivers ۲۰۲۰-۱۰-۱۸ ۲۰۲۴-۱۰-۱۸ ۲۰۲۵-۱۰-۱۸
Rack_mount_tray ۲۰۱۷-۰۶-۱۳ ۲۰۲۱-۰۶-۱۳ ۲۰۲۲-۰۶-۱۳
SP-CABLE-FS-SFP+7 ۲۰۲۳-۰۲-۱۶ ۲۰۲۷-۰۲-۱۶ ۲۰۲۸-۰۲-۱۶
SP-CABLE-KVM1 ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
SP-Cable-RJ48 ۲۰۱۴-۰۹-۱۲ ۲۰۱۸-۰۹-۱۲ ۲۰۱۹-۰۹-۱۲
SP-Cable-SAS ۲۰۱۴-۰۹-۱۲ ۲۰۱۸-۰۹-۱۲ ۲۰۱۹-۰۹-۱۲
SP-D1TB ۲۰۱۴-۰۷-۰۹
SP-D500 ۲۰۱۲-۰۷-۰۵
SP-EAR-FG310B ۲۰۱۸-۰۹-۲۰ ۲۰۲۲-۰۹-۲۰ ۲۰۲۳-۰۹-۲۰
SP-FAD1000F-PS ۲۰۲۰-۱۱-۰۵ ۲۰۲۴-۱۱-۰۵ ۲۰۲۵-۱۱-۰۵
SP-FAZ3500E-PS ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
SP-FAZ3500E-RAIL ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
SP-FCR3800E-PS ۲۰۲۱-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴ ۲۰۲۶-۱۰-۱۴
SP-FG1200D-PS ۲۰۲۳-۰۲-۰۹ ۲۰۲۷-۰۲-۰۹ ۲۰۲۸-۰۲-۰۹
SP-FG1500D-DC-PS ۲۰۲۰-۰۳-۰۳ ۲۰۲۴-۰۳-۰۳ ۲۰۲۵-۰۳-۰۳
SP-FG3600C-PS ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
SP-FG3700D-PS ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
SP-FG3950B-DC-PS ۲۰۲۰-۰۷-۱۵ ۲۰۲۴-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵
SP-FG600C-PS ۲۰۲۲-۰۱-۱۳ ۲۰۲۶-۰۱-۱۳ ۲۰۲۷-۰۱-۱۳
SP-FG60D-POE-PDC ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۸-۰۴-۱۶
SP-FG92D-PDC ۲۰۲۱-۰۱-۳۰ ۲۰۲۵-۰۱-۳۰ ۲۰۲۶-۰۱-۳۰
SP-FSA2000E-PS ۲۰۲۱-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴ ۲۰۲۶-۱۰-۱۴
SP-FWB3000-PS ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵

Ascenlink

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
Ascenlink-5000 ۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۰۲۰-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶
Ascenlink-6000 ۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۰۲۰-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶
Ascenlink-700 ۲۰۱۶-۰۱-۱۶ ۲۰۲۰-۰۱-۱۶ ۲۰۲۱-۰۱-۱۶

ControllerWireless

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
ANT-A08O-NM-2 ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
ANT-BG08O-NM ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
ANT-I2ABGN-0304-O ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
ANT-O6ABGN-0606-O ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
ANT-O6ABGN-0607-PT ۲۰۲۱-۱۰-۳۱ ۲۰۲۵-۱۰-۳۱ ۲۰۲۶-۱۰-۳۱
AP122 ۲۰۲۰-۱۱-۰۱ ۲۰۲۴-۱۱-۰۱ ۲۰۲۵-۱۱-۰۱
AP822i(integrated antenna), AP822e (external) ۲۰۲۱-۰۳-۰۴ ۲۰۲۵-۰۳-۰۴ ۲۰۲۶-۰۳-۰۴
AP832 ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FAP-U221EV ۲۰۲۱-۰۹-۰۲ ۲۰۲۵-۰۹-۰۲ ۲۰۲۶-۰۹-۰۲
FAP-U223EV ۲۰۲۱-۰۹-۰۲ ۲۰۲۵-۰۹-۰۲ ۲۰۲۶-۰۹-۰۲
FAP-U24JEV ۲۰۲۲-۱۱-۲۹ ۲۰۲۶-۱۱-۲۹ ۲۰۲۷-۱۱-۲۹
FAP-U421EV ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
FAP-U423EV ۲۰۲۲-۰۷-۳۱ ۲۰۲۶-۰۷-۳۱ ۲۰۲۷-۰۷-۳۱
FortiAP-U231G ۲۰۲۳-۰۶-۱۹ ۲۰۲۷-۰۶-۱۹ ۲۰۲۸-۰۶-۱۹
FortiAP-U321EV ۲۰۲۲-۱۱-۲۲ ۲۰۲۶-۱۱-۲۲ ۲۰۲۷-۱۱-۲۲
FortiAP-U323EV ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
FortiWLC-1000D ۲۰۲۱-۰۵-۱۸ ۲۰۲۵-۰۵-۱۸ ۲۰۲۶-۰۵-۱۸
FortiWLC-200D ۲۰۲۰-۱۱-۰۱ ۲۰۲۴-۱۱-۰۱ ۲۰۲۵-۱۱-۰۱
FortiWLC-3000D ۲۰۲۱-۰۵-۱۸ ۲۰۲۵-۰۵-۱۸ ۲۰۲۶-۰۵-۱۸
FortiWLC-500D ۲۰۲۰-۱۱-۰۱ ۲۰۲۴-۱۱-۰۱ ۲۰۲۵-۱۱-۰۱
FortiWLC-50D ۲۰۲۰-۱۱-۰۱ ۲۰۲۴-۱۱-۰۱ ۲۰۲۵-۱۱-۰۱
FortiWLC-VM ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
MC155-PS ۲۰۲۱-۰۶-۰۳ ۲۰۲۵-۰۶-۰۳ ۲۰۲۶-۰۶-۰۳
MC4200-PS ۲۰۲۱-۰۶-۰۳ ۲۰۲۵-۰۶-۰۳ ۲۰۲۶-۰۶-۰۳

Coyote Point

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
Coyote Point 250si-r ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵
Coyote Point 350si-r ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵
Coyote Point 450si-r ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵
Coyote Point 550si ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵
Coyote Point 550si-r ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵
Coyote Point 650si-r ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵
Coyote Point E250GX ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
Coyote Point E350GX ۲۰۱۳-۰۶-۱۵ ۲۰۱۷-۰۶-۱۵ ۲۰۱۸-۰۶-۱۵
Coyote Point E370LX ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
Coyote Point E450GX ۲۰۱۳-۰۶-۱۵ ۲۰۱۷-۰۶-۱۵ ۲۰۱۸-۰۶-۱۵
Coyote Point E470LX ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
Coyote Point E650GX ۲۰۱۳-۰۶-۱۵ ۲۰۱۷-۰۶-۱۵ ۲۰۱۸-۰۶-۱۵
Coyote Point E670LX ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
Coyote Point E970LX ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
Coyote Point Express ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵
Coyote Point Xcel ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵
Coyote Point Xcel II ۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۱-۱۵

FortiADC

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiADC-1000E ۲۰۱۷-۰۶-۲۹ ۲۰۲۱-۰۶-۲۹ ۲۰۲۲-۰۶-۲۹
FortiADC-1000F ۲۰۲۱-۰۴-۰۱ ۲۰۲۵-۰۴-۰۱ ۲۰۲۶-۰۴-۰۱
FortiADC-100E ۲۰۱۷-۰۶-۲۹ ۲۰۲۱-۰۶-۲۹ ۲۰۲۲-۰۶-۲۹
FortiADC-100F ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
FortiADC-1500D ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۰۲۱-۱۲-۳۱ ۲۰۲۲-۱۲-۳۱
FortiADC-2000D ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۰۲۱-۱۲-۳۱ ۲۰۲۲-۱۲-۳۱
FortiADC-2000F ۲۰۲۱-۰۴-۰۱ ۲۰۲۵-۰۴-۰۱ ۲۰۲۶-۰۴-۰۱
FortiADC-200D ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۰۲۱-۱۲-۳۱ ۲۰۲۲-۱۲-۳۱
FortiADC-200E ۲۰۱۷-۰۶-۲۹ ۲۰۲۱-۰۶-۲۹ ۲۰۲۲-۰۶-۲۹
FortiADC-200F ۲۰۲۱-۰۸-۱۷ ۲۰۲۵-۰۸-۱۷ ۲۰۲۶-۰۸-۱۷
FortiADC-300D ۲۰۲۱-۰۸-۱۷ ۲۰۲۵-۰۸-۱۷ ۲۰۲۶-۰۸-۱۷
FortiADC-300E ۲۰۱۷-۰۶-۲۹ ۲۰۲۱-۰۶-۲۹ ۲۰۲۲-۰۶-۲۹
FortiADC-4000D ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۰۲۱-۱۲-۳۱ ۲۰۲۲-۱۲-۳۱
FortiADC-4000F ۲۰۲۱-۰۴-۰۱ ۲۰۲۵-۰۴-۰۱ ۲۰۲۶-۰۴-۰۱
FortiADC-400D ۲۰۱۹-۱۰-۰۶ ۲۰۲۳-۱۰-۰۶ ۲۰۲۴-۱۰-۰۶
FortiADC-400E ۲۰۱۷-۰۶-۲۹ ۲۰۲۱-۰۶-۲۹ ۲۰۲۲-۰۶-۲۹
FortiADC-600E ۲۰۱۷-۰۶-۲۹ ۲۰۲۱-۰۶-۲۹ ۲۰۲۲-۰۶-۲۹
FortiADC-60F ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ ۲۰۲۵-۰۴-۱۵
FortiADC-700D ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۰۲۱-۱۲-۳۱ ۲۰۲۲-۱۲-۳۱
FortiADC-VM01-USG ۲۰۲۰-۰۲-۱۹ ۲۰۲۴-۰۲-۱۹ ۲۰۲۵-۰۲-۱۹
FortiADC-VM02-USG ۲۰۲۰-۰۲-۱۸ ۲۰۲۴-۰۲-۱۸ ۲۰۲۵-۰۲-۱۸
FortiADC-VM04-USG ۲۰۲۰-۰۲-۱۸ ۲۰۲۴-۰۲-۱۸ ۲۰۲۵-۰۲-۱۸
FortiADC-VM08-USG ۲۰۲۰-۰۲-۱۸ ۲۰۲۴-۰۲-۱۸ ۲۰۲۵-۰۲-۱۸

FortiAI

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiAI-VM ۲۰۲۲-۰۴-۰۳ ۲۰۲۶-۰۴-۰۳ ۲۰۲۷-۰۴-۰۳

FortiAnalyzer

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FL-400D2 ۲۰۱۴-۰۸-۱۶ ۲۰۱۹-۰۸-۱۶
FortiAnalyzer-1000B ۲۰۱۰-۱۱-۲۹ ۲۰۱۴-۱۱-۲۹ ۲۰۱۵-۱۱-۲۹
FortiAnalyzer-1000C ۲۰۱۴-۰۱-۰۸ ۲۰۱۸-۰۱-۰۸ ۲۰۱۹-۰۱-۰۸
FortiAnalyzer-1000C-G ۲۰۱۴-۰۴-۱۴ ۲۰۱۸-۰۴-۱۴ ۲۰۱۹-۰۴-۱۴
FortiAnalyzer-1000D ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-1000D-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-1000E ۲۰۲۰-۰۳-۲۲ ۲۰۲۴-۰۳-۲۲ ۲۰۲۵-۰۳-۲۲
FortiAnalyzer-1000E-USG ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAnalyzer-100A ۲۰۰۷-۰۳-۰۱ ۲۰۰۹-۰۳-۰۱ ۲۰۱۲-۰۳-۰۱
FortiAnalyzer-100B ۲۰۱۱-۱۲-۳۰ ۲۰۱۵-۱۲-۳۰ ۲۰۱۶-۱۲-۳۰
FortiAnalyzer-100C ۲۰۱۲-۱۰-۲۵ ۲۰۱۶-۱۰-۲۵ ۲۰۱۷-۱۰-۲۵
FortiAnalyzer-2000 ۲۰۰۸-۱۲-۱۴ ۲۰۱۲-۱۲-۱۴ ۲۰۱۳-۱۲-۱۴
FortiAnalyzer-2000A ۲۰۰۹-۰۹-۱۷ ۲۰۱۳-۰۹-۱۷ ۲۰۱۴-۰۹-۱۷
FortiAnalyzer-2000A-HD500 ۲۰۰۹-۰۹-۱۶ ۲۰۱۳-۰۹-۱۶ ۲۰۱۴-۰۹-۱۶
FortiAnalyzer-2000B ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-2000B-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-2000E ۲۰۲۱-۱۰-۰۱ ۲۰۲۵-۱۰-۰۱ ۲۰۲۶-۱۰-۰۱
FortiAnalyzer-2000E-USG ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAnalyzer-200D ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-200F ۲۰۲۱-۰۷-۰۱ ۲۰۲۵-۰۷-۰۱ ۲۰۲۶-۰۷-۰۱
FortiAnalyzer-3000D ۲۰۱۷-۰۲-۰۲ ۲۰۲۱-۰۲-۰۲ ۲۰۲۲-۰۲-۰۲
FortiAnalyzer-3000D-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-3000E ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-3000E-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-3000F ۲۰۲۱-۱۲-۳۰ ۲۰۲۵-۱۲-۳۰ ۲۰۲۶-۱۲-۳۰
FortiAnalyzer-3000F-USG ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiAnalyzer-300D ۲۰۱۶-۰۹-۰۱ ۲۰۲۰-۰۹-۰۱ ۲۰۲۱-۰۹-۰۱
FortiAnalyzer-300D-USG ۲۰۱۷-۰۲-۰۲ ۲۰۲۱-۰۲-۰۲ ۲۰۲۲-۰۲-۰۲
FortiAnalyzer-300F ۲۰۲۱-۰۷-۰۱ ۲۰۲۵-۰۷-۰۱ ۲۰۲۶-۰۷-۰۱
FortiAnalyzer-3500E ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-3500E-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-3500F ۲۰۱۸-۱۱-۰۶ ۲۰۲۲-۱۱-۰۶ ۲۰۲۳-۱۱-۰۶
FortiAnalyzer-3500F-USG ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAnalyzer-3500G ۲۰۲۳-۰۷-۲۷ ۲۰۲۷-۰۷-۲۷ ۲۰۲۸-۰۷-۲۷
FortiAnalyzer-3700F ۲۰۲۱-۰۸-۳۰ ۲۰۲۵-۰۸-۳۰ ۲۰۲۶-۰۸-۳۰
FortiAnalyzer-3700F-USG ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiAnalyzer-3900E ۲۰۱۸-۰۶-۲۶ ۲۰۲۲-۰۶-۲۶ ۲۰۲۳-۰۶-۲۶
FortiAnalyzer-400 ۲۰۰۷-۰۷-۱۷ ۲۰۰۹-۰۷-۱۷ ۲۰۱۲-۰۷-۱۷
FortiAnalyzer-4000 ۲۰۰۷-۰۳-۰۱ ۲۰۰۹-۰۳-۰۱ ۲۰۱۲-۰۳-۰۱
FortiAnalyzer-4000A ۲۰۰۸-۰۶-۱۳ ۲۰۱۲-۰۶-۱۳ ۲۰۱۳-۰۶-۱۳
FortiAnalyzer-4000A-HD500 ۲۰۱۰-۱۲-۲۶ ۲۰۱۴-۱۲-۲۶ ۲۰۱۵-۱۲-۲۶
FortiAnalyzer-4000B ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiAnalyzer-4000B-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAnalyzer-400B ۲۰۱۲-۰۶-۱۳ ۲۰۱۶-۰۶-۱۳ ۲۰۱۷-۰۶-۱۳
FortiAnalyzer-400C ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiAnalyzer-400E ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۵-۰۷-۱۴ ۲۰۲۶-۰۷-۱۴
FortiAnalyzer-800 ۲۰۰۷-۱۰-۱۶ ۲۰۱۱-۱۰-۱۶ ۲۰۱۲-۱۰-۱۶
FortiAnalyzer-800B ۲۰۰۹-۰۴-۲۸ ۲۰۱۳-۰۴-۲۸ ۲۰۱۴-۰۴-۲۸
FortiAnalyzer-800F ۲۰۲۱-۱۲-۳۰ ۲۰۲۵-۱۲-۳۰ ۲۰۲۶-۱۲-۳۰
FortiAnalyzer-800F-USG ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
FortiAnalyzer-VM (Hypervisor-specific SKUs) ۲۰۱۸-۰۶-۲۸ ۲۰۲۲-۰۶-۲۸ ۲۰۲۳-۰۶-۲۸
FortiAnalyzer-VM-AWS-USG ۲۰۱۷-۰۹-۲۶ ۲۰۲۱-۰۹-۲۶ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶
FortiAnalyzer-VM-IOC-Service-Update ۲۰۲۳-۰۶-۳۰ ۲۰۲۷-۰۶-۳۰ ۲۰۲۸-۰۶-۳۰
FortiAnalyzer-VM-USG ۲۰۱۷-۰۹-۲۶ ۲۰۲۱-۰۹-۲۶ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶
FortiAnalyzer-VM100 ۲۰۱۲-۱۰-۰۱ ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۱۷-۱۰-۰۱
FortiAnalyzer-VM1000 ۲۰۱۲-۱۰-۰۱ ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۱۷-۱۰-۰۱
FortiAnalyzer-VM2000 ۲۰۱۲-۱۰-۰۱ ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۱۷-۱۰-۰۱
FortiAnalyzer-VM400 ۲۰۱۲-۱۰-۰۱ ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۱۷-۱۰-۰۱
FortiAnalyzer-VM4000 ۲۰۱۲-۱۰-۰۱ ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۱۷-۱۰-۰۱
FortiAnalyzer-VMUNL ۲۰۱۲-۱۰-۰۱ ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۱۷-۱۰-۰۱

FortiAnalyzerBigData

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiAnalyzer-BigData-4000D ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۲۰۲۳-۰۵-۰۹ ۲۰۲۴-۰۵-۰۹
FortiAnalyzer-BigData-4100D ۲۰۱۷-۰۷-۰۹ ۲۰۲۱-۰۷-۰۹ ۲۰۲۲-۰۷-۰۹
FortiMonitor-3000D ۲۰۱۹-۰۶-۰۶ ۲۰۲۳-۰۶-۰۶ ۲۰۲۴-۰۶-۰۶

FortiAP

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FAP-224E ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FAP-421E ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FAP-423E ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FAP-S421E ۲۰۱۹-۰۷-۳۰ ۲۰۲۳-۰۷-۳۰ ۲۰۲۴-۰۷-۳۰
FAP-S422E ۲۰۱۸-۱۱-۲۲ ۲۰۲۲-۱۱-۲۲ ۲۰۲۳-۱۱-۲۲
FAP-S423E ۲۰۱۸-۱۱-۲۲ ۲۰۲۲-۱۱-۲۲ ۲۰۲۳-۱۱-۲۲
FortiAntenna-614R ۲۰۲۱-۱۲-۳۰ ۲۰۲۵-۱۲-۳۰ ۲۰۲۶-۱۲-۳۰
FortiAntenna-664R ۲۰۲۱-۱۰-۳۱ ۲۰۲۵-۱۰-۳۱ ۲۰۲۶-۱۰-۳۱
FortiAP-112B ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiAP-112D ۲۰۱۸-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹
FortiAP-11C ۲۰۱۸-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹
FortiAP-14C ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiAP-210B ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-21D ۲۰۱۹-۱۲-۰۵ ۲۰۲۳-۱۲-۰۵ ۲۰۲۴-۱۲-۰۵
FortiAP-220A ۲۰۱۱-۰۲-۱۵ ۲۰۱۵-۰۲-۱۵ ۲۰۱۶-۰۲-۱۵
FortiAP-220B ۲۰۱۳-۱۰-۰۶ ۲۰۱۷-۱۰-۰۶ ۲۰۱۸-۱۰-۰۶
FortiAP-221B ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-221B-A-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiAP-221C ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiAP-222B ۲۰۱۷-۰۱-۰۴ ۲۰۲۱-۰۱-۰۴ ۲۰۲۲-۰۱-۰۴
FortiAP-222C ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiAP-222E ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FortiAP-223B ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiAP-223C ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiAP-224D ۲۰۱۹-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۴-۰۴-۱۶
FortiAP-231E ۲۰۲۱-۰۵-۱۸ ۲۰۲۵-۰۵-۱۸ ۲۰۲۶-۰۵-۱۸
FortiAP-24D ۲۰۱۹-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۴-۰۴-۱۶
FortiAP-25D ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiAP-28C ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiAP-320B ۲۰۱۷-۰۴-۲۵ ۲۰۲۱-۰۴-۲۵ ۲۰۲۲-۰۴-۲۵
FortiAP-320C ۲۰۲۰-۰۹-۰۳ ۲۰۲۴-۰۹-۰۳ ۲۰۲۵-۰۹-۰۳
FortiAP-321C ۲۰۲۰-۰۱-۰۲ ۲۰۲۴-۰۱-۰۲ ۲۰۲۵-۰۱-۰۲
FortiAP-321E ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FortiAP-Antenna-612R ۲۰۲۱-۰۸-۱۷ ۲۰۲۵-۰۸-۱۷ ۲۰۲۶-۰۸-۱۷
FortiAP-C220C ۲۰۱۸-۰۲-۱۳ ۲۰۲۲-۰۲-۱۳ ۲۰۲۳-۰۲-۱۳
FortiAP-C225C ۲۰۱۸-۰۲-۱۳ ۲۰۲۲-۰۲-۱۳ ۲۰۲۳-۰۲-۱۳
FortiAP-C23JD ۲۰۱۸-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹
FortiAP-C24JE ۲۰۲۳-۰۱-۲۹ ۲۰۲۷-۰۱-۲۹ ۲۰۲۸-۰۱-۲۹
FortiAP-S221E ۲۰۲۰-۱۱-۰۱ ۲۰۲۴-۱۱-۰۱ ۲۰۲۵-۱۱-۰۱
FortiAP-S223E ۲۰۲۰-۱۱-۰۱ ۲۰۲۴-۱۱-۰۱ ۲۰۲۵-۱۱-۰۱
FortiAP-S311C ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-S313C ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-S321C ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-S321CR ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-S322C ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-S322CR ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-S323C ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiAP-S323CR ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiPlanner ۲۰۱۷-۰۸-۲۹ ۲۰۲۱-۰۸-۲۹ ۲۰۲۲-۰۸-۲۹
FortiPresence ۲۰۲۲-۱۱-۱۰ ۲۰۲۶-۱۱-۱۰ ۲۰۲۷-۱۱-۱۰
OAP832E ۲۰۲۰-۱۱-۰۱ ۲۰۲۴-۱۱-۰۱ ۲۰۲۵-۱۱-۰۱

FortiAuthenticator

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiAuthenticator-1000C ۲۰۱۴-۰۳-۱۱ ۲۰۱۸-۰۳-۱۱ ۲۰۱۹-۰۳-۱۱
FortiAuthenticator-1000D ۲۰۲۱-۰۱-۲۳ ۲۰۲۵-۰۱-۲۳ ۲۰۲۶-۰۱-۲۳
FortiAuthenticator-2000E ۲۰۲۱-۱۰-۳۱ ۲۰۲۵-۱۰-۳۱ ۲۰۲۶-۱۰-۳۱
FortiAuthenticator-200D ۲۰۲۰-۰۲-۲۳ ۲۰۲۴-۰۲-۲۳ ۲۰۲۵-۰۲-۲۳
FortiAuthenticator-200E ۲۰۲۱-۰۴-۰۴ ۲۰۲۵-۰۴-۰۴ ۲۰۲۶-۰۴-۰۴
FortiAuthenticator-3000B ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiAuthenticator-3000D ۲۰۱۷-۰۳-۰۷ ۲۰۲۱-۰۳-۰۷ ۲۰۲۲-۰۳-۰۷
FortiAuthenticator-3000E ۲۰۲۱-۱۰-۳۱ ۲۰۲۵-۱۰-۳۱ ۲۰۲۶-۱۰-۳۱
FortiAuthenticator-400C ۲۰۱۷-۰۳-۰۷ ۲۰۲۱-۰۳-۰۷ ۲۰۲۲-۰۳-۰۷
FortiAuthenticator-400C-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiAuthenticator-400E ۲۰۲۱-۰۴-۰۴ ۲۰۲۵-۰۴-۰۴ ۲۰۲۶-۰۴-۰۴
FortiAuthenticator-VM50K ۲۰۱۹-۱۰-۳۰ ۲۰۲۳-۱۰-۳۰ ۲۰۲۴-۱۰-۳۰

FortiBalancer

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiBalancer-1000 ۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۰۲۰-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶
FortiBalancer-2000 ۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۰۲۰-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶
FortiBalancer-3000 ۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۰۲۰-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶
FortiBalancer-400 ۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۰۲۰-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶

FortiBridge

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiBridge-1000 ۲۰۰۸-۱۰-۱۶ ۲۰۱۲-۱۰-۱۶ ۲۰۱۳-۱۰-۱۶
FortiBridge-1000F ۲۰۰۷-۱۰-۱۶ ۲۰۰۹-۱۰-۱۶ ۲۰۱۲-۱۰-۱۶
FortiBridge-2001 ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-2001-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiBridge-2001F ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-2001F-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiBridge-2002 ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-2002-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiBridge-2002F ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiBridge-2002F-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiBridge-2002X ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-2002X-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiBridge-3002L ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-3002S ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-3004L ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-3004S ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-3004SL ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-3041S ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸
FortiBridge-3042S ۲۰۱۸-۰۱-۱۸ ۲۰۲۲-۰۱-۱۸ ۲۰۲۳-۰۱-۱۸

FortiCache

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiCache-1000C ۲۰۱۴-۰۳-۱۱ ۲۰۱۸-۰۳-۱۱ ۲۰۱۹-۰۳-۱۱
FortiCache-1000D ۲۰۱۹-۰۶-۲۵ ۲۰۲۳-۰۶-۲۵ ۲۰۲۴-۰۶-۲۵
FortiCache-3000C ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiCache-3000D ۲۰۱۷-۰۵-۰۱ ۲۰۲۱-۰۵-۰۱ ۲۰۲۲-۰۵-۰۱
FortiCache-3000D-LENC ۲۰۱۷-۰۵-۰۱ ۲۰۲۱-۰۵-۰۱ ۲۰۲۲-۰۵-۰۱
FortiCache-3000E ۲۰۱۹-۰۶-۲۵ ۲۰۲۳-۰۶-۲۵ ۲۰۲۴-۰۶-۲۵
FortiCache-3000E-LENC ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiCache-3900E ۲۰۱۹-۰۲-۲۸ ۲۰۲۳-۰۲-۲۸ ۲۰۲۴-۰۲-۲۸
FortiCache-400C ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiCache-400E ۲۰۱۹-۰۶-۲۵ ۲۰۲۳-۰۶-۲۵ ۲۰۲۴-۰۶-۲۵
FortiCache-VM01 ۲۰۱۹-۰۶-۱۱ ۲۰۲۳-۰۶-۱۱ ۲۰۲۴-۰۶-۱۱
FortiCache-VM02 ۲۰۱۹-۰۶-۱۱ ۲۰۲۳-۰۶-۱۱ ۲۰۲۴-۰۶-۱۱
FortiCache-VM04 ۲۰۱۹-۰۶-۱۱ ۲۰۲۳-۰۶-۱۱ ۲۰۲۴-۰۶-۱۱
FortiCache-VM08 ۲۰۱۹-۰۶-۱۱ ۲۰۲۳-۰۶-۱۱ ۲۰۲۴-۰۶-۱۱

FortiCam

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiCam-20A ۲۰۱۵-۰۹-۲۳ ۲۰۱۹-۰۹-۲۳ ۲۰۲۰-۰۹-۲۳
FortiCam-MB13 ۲۰۱۵-۰۹-۲۳ ۲۰۱۹-۰۹-۲۳ ۲۰۲۰-۰۹-۲۳
FortiCam-OB20 ۲۰۱۵-۰۹-۲۳ ۲۰۱۹-۰۹-۲۳ ۲۰۲۰-۰۹-۲۳
FortiCam-OB20-Mount ۲۰۱۵-۰۹-۲۳

FortiCarrier

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiCarrier-3600E ۲۰۲۱-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴ ۲۰۲۶-۱۰-۱۴
FortiCarrier-3800E ۲۰۲۱-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴ ۲۰۲۶-۱۰-۱۴
FortiCarrier-3800E-DC ۲۰۲۱-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴ ۲۰۲۶-۱۰-۱۴
FortiCarrier-3810A ۲۰۱۵-۰۷-۰۱ ۲۰۱۹-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱
FortiCarrier-3810A-DC ۲۰۱۵-۰۷-۰۱ ۲۰۱۹-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱
FortiCarrier-3950B ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
FortiCarrier-3950B-DC ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
FortiCarrier-3951B ۲۰۱۲-۰۲-۱۷ ۲۰۱۶-۰۲-۱۷ ۲۰۱۷-۰۲-۱۷
FortiCarrier-3951B-DC ۲۰۱۲-۰۲-۱۷ ۲۰۱۶-۰۲-۱۷ ۲۰۱۷-۰۲-۱۷
FortiCarrier-5001A-DW ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiCarrier-5001A-DW-DC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiCarrier-5001A-DW-LENC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiCarrier-5001B-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴

FortiChassis

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FG-5060FA ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5060SAP ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5060SM ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5144C-ABF ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5144C-ABR ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5144C-AF ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5144C-FAN ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5144C-PEM ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5144C-SFRU ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FG-5144C-SM ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate 5053 Power converter tray ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate 5053B Power converter tray ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate-5020 ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiGate-5020-Fan-Tray ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiGate-5020-Fan-Tray-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiGate-5020-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiGate-5020-Power-Supply ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiGate-5020AC ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate-5050-Shelf-Manager-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiGate-5060 ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate-5060-DC-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiGate-5140-Shelf-Manager-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiGate-5140B Chassis ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-5140SM ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiGate-5144C-DC ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate-5144C-DC-NEBS ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate-5144C-HW-Bundle ۲۰۲۰-۱۰-۱۴ ۲۰۲۴-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴
FortiGate-5K-Rear-Slot-Filler-Panel ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
PSU-5000B ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶

FortiClient

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
Endpoint Telemetry & Compliance License for FortiGate ۲۰۱۸-۰۴-۰۵ ۲۰۲۲-۰۴-۰۵ ۲۰۲۳-۰۴-۰۵
FortiClient-10K ۲۰۲۱-۱۰-۲۱ ۲۰۲۵-۱۰-۲۱ ۲۰۲۶-۱۰-۲۱
FortiClient-2000 ۲۰۲۱-۱۰-۲۱ ۲۰۲۵-۱۰-۲۱ ۲۰۲۶-۱۰-۲۱
FortiClient-500 ۲۰۲۱-۱۰-۲۱ ۲۰۲۵-۱۰-۲۱ ۲۰۲۶-۱۰-۲۱

FortiController

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiController-5208 ۲۰۱۱-۰۹-۳۰ ۲۰۱۵-۰۹-۳۰ ۲۰۱۶-۰۹-۳۰

FortiCore

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiCore-3600E ۲۰۱۷-۰۸-۲۴ ۲۰۲۱-۰۸-۲۴ ۲۰۲۲-۰۸-۲۴
FortiCore-3700E ۲۰۱۷-۰۸-۲۴ ۲۰۲۱-۰۸-۲۴ ۲۰۲۲-۰۸-۲۴
FortiCore-3800E ۲۰۱۷-۰۸-۲۴ ۲۰۲۱-۰۸-۲۴ ۲۰۲۲-۰۸-۲۴

FortiDB

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiDB-1000B ۲۰۱۱-۰۲-۲۸ ۲۰۱۵-۰۲-۲۸ ۲۰۱۶-۰۲-۲۸
FortiDB-1000C ۲۰۱۴-۰۳-۱۱ ۲۰۱۸-۰۳-۱۱ ۲۰۱۹-۰۳-۱۱
FortiDB-1000D ۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۲۰۲۱-۰۵-۰۲ ۲۰۲۲-۰۵-۰۲
FortiDB-2000B ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiDB-3000D ۲۰۱۷-۰۴-۰۲ ۲۰۲۱-۰۴-۰۲ ۲۰۲۲-۰۴-۰۲
FortiDB-400B ۲۰۱۲-۱۰-۲۵ ۲۰۱۶-۱۰-۲۵ ۲۰۱۷-۱۰-۲۵
FortiDB-400C ۲۰۱۶-۱۰-۱۳ ۲۰۲۰-۱۰-۱۳ ۲۰۲۱-۱۰-۱۳
FortiDB-500D ۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۲۰۲۱-۰۵-۰۲ ۲۰۲۲-۰۵-۰۲

FortiDDoS

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiDDos-1000B ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
FortiDDos-1000B-DC ۲۰۲۰-۰۱-۱۳ ۲۰۲۴-۰۱-۱۳ ۲۰۲۵-۰۱-۱۳
FortiDDoS-100A ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiDDoS-100A-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiDDos-1200B ۲۰۲۱-۱۰-۱۳ ۲۰۲۵-۱۰-۱۳ ۲۰۲۶-۱۰-۱۳
FortiDDoS-2000B ۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۰۲۰-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶
FortiDDos-2000B-USG ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiDDoS-200A ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiDDoS-200A-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiDDoS-200B ۲۰۲۰-۰۱-۱۳ ۲۰۲۴-۰۱-۱۳ ۲۰۲۵-۰۱-۱۳
FortiDDoS-300A ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiDDoS-400B ۲۰۲۱-۱۰-۱۳ ۲۰۲۵-۱۰-۱۳ ۲۰۲۶-۱۰-۱۳
FortiDDOS-600B ۲۰۲۰-۱۰-۱۳ ۲۰۲۴-۱۰-۱۳ ۲۰۲۵-۱۰-۱۳
FortiDDoS-800B ۲۰۲۰-۱۲-۱۴ ۲۰۲۴-۱۲-۱۴ ۲۰۲۵-۱۲-۱۴
FortiDDOS-900B ۲۰۲۰-۰۵-۲۱ ۲۰۲۴-۰۵-۲۱ ۲۰۲۵-۰۵-۲۱

FortiDeceptor

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiDeceptor-1000F ۲۰۲۱-۱۰-۲۹ ۲۰۲۵-۱۰-۲۹ ۲۰۲۶-۱۰-۲۹
FortiDeceptor-VM ۲۰۲۱-۱۰-۲۹ ۲۰۲۵-۱۰-۲۹ ۲۰۲۶-۱۰-۲۹

FortiDirector

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiDDoS Cloud Monitoring ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۱۷-۰۸-۱۵
FortiDirector ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۱۷-۰۸-۱۵
FortiDirector Monitoring Service ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۱۷-۰۸-۱۵

FortiDNS

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiDNS-1000C ۲۰۱۴-۰۳-۱۱ ۲۰۱۸-۰۳-۱۱ ۲۰۱۹-۰۳-۱۱
FortiDNS-1000C-G ۲۰۱۴-۰۴-۱۴ ۲۰۱۸-۰۴-۱۴ ۲۰۱۹-۰۴-۱۴
FortiDNS-3000D ۲۰۱۵-۰۷-۲۷ ۲۰۱۹-۰۷-۲۷ ۲۰۲۰-۰۷-۲۷
FortiDNS-400C ۲۰۱۵-۰۷-۲۷ ۲۰۱۹-۰۷-۲۷ ۲۰۲۰-۰۷-۲۷
FortiDNS-400C-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴

FortiEdge

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiEdge-200F ۲۰۲۲-۱۰-۱۹ ۲۰۲۶-۱۰-۱۹ ۲۰۲۷-۱۰-۱۹

FortiExtender

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiExtender-100A-VZW ۲۰۱۷-۰۱-۲۵ ۲۰۲۱-۰۱-۲۵ ۲۰۲۲-۰۱-۲۵
FortiExtender-100B ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۲۰۲۳-۰۶-۲۷ ۲۰۲۴-۰۶-۲۷
FortiExtender-201E ۲۰۲۲-۱۰-۳۰ ۲۰۲۶-۱۰-۳۰ ۲۰۲۷-۱۰-۳۰
FortiExtender-20B ۲۰۱۷-۰۱-۰۵ ۲۰۲۱-۰۱-۰۵ ۲۰۲۲-۰۱-۰۵
FortiExtender-20D ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۲۰۲۳-۰۶-۲۷ ۲۰۲۴-۰۶-۲۷
FortiExtender-40D-AMEU ۲۰۲۰-۰۱-۱۳ ۲۰۲۴-۰۱-۱۳ ۲۰۲۵-۰۱-۱۳
FortiExtender-40D-INTL ۲۰۱۹-۰۸-۰۱ ۲۰۲۳-۰۸-۰۱ ۲۰۲۴-۰۸-۰۱
FortiExtender-40D-NAM ۲۰۱۹-۰۸-۰۱ ۲۰۲۳-۰۸-۰۱ ۲۰۲۴-۰۸-۰۱

FortiFone

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiFone-100 ۲۰۱۱-۰۴-۲۱ ۲۰۱۵-۰۴-۲۱ ۲۰۱۶-۰۴-۲۱
FortiFone-110 ۲۰۱۱-۱۲-۳۰ ۲۰۱۵-۱۲-۳۰ ۲۰۱۶-۱۲-۳۰
FortiFone-175 ۲۰۲۳-۰۳-۲۲ ۲۰۲۷-۰۳-۲۲ ۲۰۲۸-۰۳-۲۲
FortiFone-210 ۲۰۱۱-۱۲-۳۰ ۲۰۱۵-۱۲-۳۰ ۲۰۱۶-۱۲-۳۰
FortiFone-260i ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiFone-360i ۲۰۱۶-۰۷-۲۰ ۲۰۲۰-۰۷-۲۰ ۲۰۲۱-۰۷-۲۰
FortiFone-370i ۲۰۱۷-۱۰-۰۸ ۲۰۲۱-۱۰-۰۸ ۲۰۲۲-۱۰-۰۸
FortiFone-375 ۲۰۲۱-۰۳-۱۵ ۲۰۲۵-۰۳-۱۵ ۲۰۲۶-۰۳-۱۵
FortiFone-380 ۲۰۲۳-۰۳-۰۱ ۲۰۲۷-۰۳-۰۱ ۲۰۲۸-۰۳-۰۱
FortiFone-460i ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiFone-470i ۲۰۱۸-۰۶-۱۸ ۲۰۲۲-۰۶-۱۸ ۲۰۲۳-۰۶-۱۸
FortiFone-475 ۲۰۲۱-۰۳-۱۵ ۲۰۲۵-۰۳-۱۵ ۲۰۲۶-۰۳-۱۵
FortiFone-480 ۲۰۲۳-۰۹-۰۶ ۲۰۲۷-۰۹-۰۶ ۲۰۲۸-۰۹-۰۶
FortiFone-560i ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiFone-570 ۲۰۲۲-۰۷-۰۳ ۲۰۲۶-۰۷-۰۳ ۲۰۲۷-۰۷-۰۳
FortiFone-575 ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۵-۱۱-۲۹ ۲۰۲۶-۱۱-۲۹
FortiFone-610 ۲۰۱۱-۱۲-۳۰ ۲۰۱۵-۱۲-۳۰ ۲۰۱۶-۱۲-۳۰
FortiFone-670i ۲۰۱۹-۰۹-۱۵ ۲۰۲۳-۰۹-۱۵ ۲۰۲۴-۰۹-۱۵
FortiFone-675i ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۵-۱۱-۲۹ ۲۰۲۶-۱۱-۲۹
FortiFone-70e ۲۰۱۸-۰۹-۲۵ ۲۰۲۲-۰۹-۲۵ ۲۰۲۳-۰۹-۲۵
FortiFone-860i ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiFone-860i-H ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiFone-870i-E ۲۰۲۰-۰۸-۲۵ ۲۰۲۴-۰۸-۲۵ ۲۰۲۵-۰۸-۲۵
FortiFone-C71 ۲۰۲۳-۰۷-۰۴ ۲۰۲۷-۰۷-۰۴ ۲۰۲۸-۰۷-۰۴
FortiFone-E570 ۲۰۲۱-۰۳-۱۵ ۲۰۲۵-۰۳-۱۵ ۲۰۲۶-۰۳-۱۵
FortiFone-H35 ۲۰۲۱-۰۸-۳۰ ۲۰۲۵-۰۸-۳۰ ۲۰۲۶-۰۸-۳۰
FortiPhone-C70 ۲۰۱۸-۱۰-۰۸ ۲۰۲۲-۱۰-۰۸ ۲۰۲۳-۱۰-۰۸
FortiPhone-M70 ۲۰۱۸-۰۹-۲۵ ۲۰۲۲-۰۹-۲۵ ۲۰۲۳-۰۹-۲۵

FortiGate

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiController-5902D ۲۰۱۷-۰۸-۰۸ ۲۰۲۱-۰۸-۰۸ ۲۰۲۲-۰۸-۰۸
FortiGate-100 ۲۰۰۶-۱۲-۳۱ ۲۰۰۸-۱۲-۳۱ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱
FortiGate-1000 ۲۰۰۶-۰۸-۰۳ ۲۰۰۸-۰۸-۰۳ ۲۰۱۱-۰۸-۰۳
FortiGate-1000A ۲۰۱۰-۰۲-۲۵ ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ ۲۰۱۵-۰۲-۲۵
FortiGate-1000A-LENC ۲۰۱۱-۰۹-۳۰ ۲۰۱۵-۰۹-۳۰ ۲۰۱۶-۰۹-۳۰
FortiGate-1000AFA2 ۲۰۱۰-۰۲-۲۵ ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ ۲۰۱۵-۰۲-۲۵
FortiGate-1000C ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-1000C-DC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-1000C-LENC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-1000C-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-1000D ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۸-۰۴-۱۶
FortiGate-1000D-USG ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiGate-100A ۲۰۰۹-۰۴-۱۵ ۲۰۱۳-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۴-۱۵
FortiGate-100D ۲۰۱۸-۰۷-۲۶ ۲۰۲۲-۰۷-۲۶ ۲۰۲۳-۰۷-۲۶
FortiGate-100D-G ۲۰۱۷-۰۸-۲۹ ۲۰۲۱-۰۸-۲۹ ۲۰۲۲-۰۸-۲۹
FortiGate-100D-LENC ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-100E ۲۰۲۱-۰۸-۱۷ ۲۰۲۵-۰۸-۱۷ ۲۰۲۶-۰۸-۱۷
FortiGate-100E-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-100E-USG ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-100EF ۲۰۲۱-۰۸-۱۷ ۲۰۲۵-۰۸-۱۷ ۲۰۲۶-۰۸-۱۷
FortiGate-100EF-USG ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-101E ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGate-101E-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-101E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-110C ۲۰۱۳-۰۸-۲۰ ۲۰۱۷-۰۸-۲۰ ۲۰۱۸-۰۸-۲۰
FortiGate-110C-G ۲۰۱۴-۰۴-۱۴ ۲۰۱۸-۰۴-۱۴ ۲۰۱۹-۰۴-۱۴
FortiGate-111C ۲۰۱۳-۰۸-۲۰ ۲۰۱۷-۰۸-۲۰ ۲۰۱۸-۰۸-۲۰
FortiGate-111C-G ۲۰۱۴-۰۴-۱۴ ۲۰۱۸-۰۴-۱۴ ۲۰۱۹-۰۴-۱۴
FortiGate-1200D ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
FortiGate-1200D-LENC ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
FortiGate-1200D-USG ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
FortiGate-1240B ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiGate-1240B-DC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-1240B-G ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-1240B-LENC-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-140D ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiGate-140D-POE ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiGate-140D-POE-T1 ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiGate-140E ۲۰۱۹-۰۳-۱۴ ۲۰۲۳-۰۳-۱۴ ۲۰۲۴-۰۳-۱۴
FortiGate-140E-POE ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGate-1500D ۲۰۲۱-۱۲-۳۱ ۲۰۲۵-۱۲-۳۱ ۲۰۲۶-۱۲-۳۱
FortiGate-1500D-DC ۲۰۲۰-۰۴-۱۰ ۲۰۲۴-۰۴-۱۰ ۲۰۲۵-۰۴-۱۰
FortiGate-1500D-DC-USG ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-1500D-LENC ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-1500D-USG ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-1500DT ۲۰۲۱-۱۲-۳۱ ۲۰۲۵-۱۲-۳۱ ۲۰۲۶-۱۲-۳۱
FortiGate-1500DT-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-200 ۲۰۰۶-۱۲-۳۱ ۲۰۱۰-۱۲-۳۱ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱
FortiGate-200-HD ۲۰۰۶-۱۲-۳۱ ۲۰۱۰-۱۲-۳۱ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱
FortiGate-200A ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۱۱-۱۷ ۲۰۱۶-۱۱-۱۷
FortiGate-200A-HD ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۱۱-۱۷ ۲۰۱۶-۱۱-۱۷
FortiGate-200B ۲۰۱۵-۰۴-۰۱ ۲۰۱۹-۰۴-۰۱ ۲۰۲۰-۰۴-۰۱
FortiGate-200B-G ۲۰۱۵-۰۴-۰۱ ۲۰۱۹-۰۴-۰۱ ۲۰۲۰-۰۴-۰۱
FortiGate-200B-LENC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-200B-LENC-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۸ ۲۰۲۱-۰۷-۱۸ ۲۰۲۲-۰۷-۱۸
FortiGate-200B-POE ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-200B-POE-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-200D ۲۰۱۸-۰۵-۲۲ ۲۰۲۲-۰۵-۲۲ ۲۰۲۳-۰۵-۲۲
FortiGate-200D-LENC ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiGate-200D-POE ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiGate-200D-POE-USG ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiGate-20C ۲۰۱۴-۰۸-۱۶ ۲۰۱۸-۰۸-۱۶ ۲۰۱۹-۰۸-۱۶
FortiGate-20C-ADSL-A ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiGate-20C-LENC ۲۰۱۶-۰۶-۱۶ ۲۰۲۰-۰۶-۱۶ ۲۰۲۱-۰۶-۱۶
FortiGate-224B ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-240D ۲۰۲۰-۰۷-۱۵ ۲۰۲۴-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵
FortiGate-240D-LENC ۲۰۱۹-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۴-۰۴-۱۶
FortiGate-240D-POE ۲۰۱۹-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۴-۰۴-۱۶
FortiGate-240D-POE-USG ۲۰۱۹-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۴-۰۴-۱۶
FortiGate-280D-POE ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ ۲۰۲۵-۰۴-۱۵
FortiGate-280D-POE-USG ۲۰۱۷-۱۰-۱۵ ۲۰۲۱-۱۰-۱۵ ۲۰۲۲-۱۰-۱۵
FortiGate-300 ۲۰۰۶-۱۲-۳۱ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱ ۲۰۱۲-۱۲-۳۱
FortiGate-3000 ۲۰۰۷-۰۹-۱۳ ۲۰۰۹-۰۹-۱۳ ۲۰۱۲-۰۹-۱۳
FortiGate-3000D ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۸-۰۴-۱۶
FortiGate-3000D-DC ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ ۲۰۲۵-۰۴-۱۵
FortiGate-3000D-DC-USG ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-3000D-USG ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiGate-300A ۲۰۱۱-۰۹-۳۰ ۲۰۱۵-۰۹-۳۰ ۲۰۱۶-۰۹-۳۰
FortiGate-300A-HD ۲۰۱۱-۰۹-۳۰ ۲۰۱۵-۰۹-۳۰ ۲۰۱۶-۰۹-۳۰
FortiGate-300C ۲۰۱۶-۰۸-۲۰ ۲۰۲۰-۰۸-۲۰ ۲۰۲۱-۰۸-۲۰
FortiGate-300C-G ۲۰۱۶-۰۸-۲۰ ۲۰۲۰-۰۸-۲۰ ۲۰۲۱-۰۸-۲۰
FortiGate-300C-G-LENC ۲۰۱۶-۰۸-۲۰ ۲۰۲۰-۰۸-۲۰ ۲۰۲۱-۰۸-۲۰
FortiGate-300C-LENC ۲۰۱۶-۰۸-۲۰ ۲۰۲۰-۰۸-۲۰ ۲۰۲۱-۰۸-۲۰
FortiGate-300D ۲۰۱۸-۱۰-۱۱ ۲۰۲۲-۱۰-۱۱ ۲۰۲۳-۱۰-۱۱
FortiGate-300D-LENC ۲۰۱۸-۱۰-۱۱ ۲۰۲۲-۱۰-۱۱ ۲۰۲۳-۱۰-۱۱
FortiGate-300D-USG ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-300E ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGate-300E-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-300E-USG ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-3016B ۲۰۱۳-۰۸-۲۰ ۲۰۱۷-۰۸-۲۰ ۲۰۱۸-۰۸-۲۰
FortiGate-3016B-G ۲۰۱۴-۰۴-۱۴ ۲۰۱۸-۰۴-۱۴ ۲۰۱۹-۰۴-۱۴
FortiGate-301E ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGate-301E-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-3040B ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiGate-3040B-DC ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiGate-3040B-LENC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-3040B-USG ۲۰۱۷-۰۷-۰۶ ۲۰۲۱-۰۷-۰۶ ۲۰۲۲-۰۷-۰۶
FortiGate-30B ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-30D ۲۰۱۶-۱۱-۳۰ ۲۰۲۰-۱۱-۳۰ ۲۰۲۱-۱۱-۳۰
FortiGate-30D-POE ۲۰۱۷-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶ ۲۰۲۲-۰۷-۱۶
FortiGate-30E ۲۰۲۲-۰۳-۳۱ ۲۰۲۶-۰۳-۳۱ ۲۰۲۷-۰۳-۳۱
FortiGate-30E-3G4g ۲۰۱۸-۱۱-۲۲ ۲۰۲۲-۱۱-۲۲ ۲۰۲۳-۱۱-۲۲
FortiGate-30E-3G4G-GBL ۲۰۲۲-۰۳-۳۱ ۲۰۲۶-۰۳-۳۱ ۲۰۲۷-۰۳-۳۱
FortiGate-30E-3G4G-INTL ۲۰۱۹-۰۷-۱۸ ۲۰۲۳-۰۷-۱۸ ۲۰۲۴-۰۷-۱۸
FortiGate-30E-LENC ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-30E-USG ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
FortiGate-3100D ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۸-۰۴-۱۶
FortiGate-3100D-DC ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-3100D-USG ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiGate-310B ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiGate-310B-DC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-310B-DC-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-310B-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۸ ۲۰۲۱-۰۷-۱۸ ۲۰۲۲-۰۷-۱۸
FortiGate-310B-LENC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-310B-LENC-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۸ ۲۰۲۱-۰۷-۱۸ ۲۰۲۲-۰۷-۱۸
FortiGate-311B ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-311B-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-3140B ۲۰۱۷-۰۱-۱۵ ۲۰۲۱-۰۱-۱۵ ۲۰۲۲-۰۱-۱۵
FortiGate-3140B-DC ۲۰۱۷-۰۱-۱۵ ۲۰۲۱-۰۱-۱۵ ۲۰۲۲-۰۱-۱۵
FortiGate-3140B-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-3140B-LENC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-3200D ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۸-۰۴-۱۶
FortiGate-3200D-DC ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-3200D-USG ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiGate-3240C ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-3240C-DC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-3600 ۲۰۱۳-۰۵-۱۷ ۲۰۱۷-۰۵-۱۷ ۲۰۱۸-۰۵-۱۷
FortiGate-3600A ۲۰۱۳-۰۵-۱۷ ۲۰۱۷-۰۵-۱۷ ۲۰۱۸-۰۵-۱۷
FortiGate-3600C ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-3600C-DC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-3600C-LENC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-3600LX2 ۲۰۱۱-۰۶-۱۹ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۲۰۱۶-۰۶-۱۹
FortiGate-3600LX4 ۲۰۱۱-۰۶-۱۹ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۲۰۱۶-۰۶-۱۹
FortiGate-3700D ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate-3700D-DC ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۸-۰۴-۱۶
FortiGate-3700D-DC-NEBS ۲۰۱۹-۰۲-۲۸ ۲۰۲۳-۰۲-۲۸ ۲۰۲۴-۰۲-۲۸
FortiGate-3700D-DC-NEBS-USG ۲۰۱۹-۰۲-۲۸ ۲۰۲۳-۰۲-۲۸ ۲۰۲۴-۰۲-۲۸
FortiGate-3700D-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-3700D-NEBS ۲۰۱۹-۰۲-۲۸ ۲۰۲۳-۰۲-۲۸ ۲۰۲۴-۰۲-۲۸
FortiGate-3700D-USG ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-3700DX ۲۰۱۸-۱۱-۲۲ ۲۰۲۲-۱۱-۲۲ ۲۰۲۳-۱۱-۲۲
FortiGate-3800D ۲۰۲۱-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴ ۲۰۲۶-۰۱-۱۴
FortiGate-3800D-DC ۲۰۲۱-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴ ۲۰۲۶-۰۱-۱۴
FortiGate-3810A-DC ۲۰۱۵-۰۷-۰۱ ۲۰۱۹-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱
FortiGate-3810A-DC-G ۲۰۱۵-۰۷-۰۱ ۲۰۱۹-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱
FortiGate-3810A-E4 ۲۰۱۵-۰۷-۰۱ ۲۰۱۹-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱
FortiGate-3810A-E4-G ۲۰۱۵-۰۷-۰۱ ۲۰۱۹-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱
FortiGate-3810A-LENC ۲۰۱۵-۰۷-۰۱ ۲۰۱۹-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱
FortiGate-3810D ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-3810D-DC ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-3810D-DC-NEBS ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-3810D-NEBS ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-3810D-USG ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-3815D ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-3815D-DC ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-3815D-DC-NEBS ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-3815D-NEBS ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-3815D-USG ۲۰۲۱-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴ ۲۰۲۶-۰۱-۱۴
FortiGate-3950B ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱
FortiGate-3950B-DC ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱
FortiGate-3950B-DC-R ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱
FortiGate-3950B-G ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱
FortiGate-3950B-LENC ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱
FortiGate-3950B-R ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱
FortiGate-3950B-USG ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱
FortiGate-3950B-USG ۲۰۲۰-۰۷-۱۵ ۲۰۲۴-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵
FortiGate-3951B ۲۰۱۲-۰۲-۱۷ ۲۰۱۶-۰۲-۱۷ ۲۰۱۷-۰۲-۱۷
FortiGate-3951B-DC ۲۰۱۲-۰۲-۱۷ ۲۰۱۶-۰۲-۱۷ ۲۰۱۷-۰۲-۱۷
FortiGate-400 ۲۰۰۶-۱۲-۳۱ ۲۰۰۸-۱۲-۳۱ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱
FortiGate-4000P ۲۰۰۶-۰۲-۰۳ ۲۰۰۸-۰۲-۰۳ ۲۰۱۱-۰۲-۰۳
FortiGate-4000S ۲۰۰۶-۰۲-۰۳ ۲۰۰۸-۰۲-۰۳ ۲۰۱۱-۰۲-۰۳
FortiGate-400A ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۱۱-۱۷ ۲۰۱۶-۱۱-۱۷
FortiGate-400A-HD ۲۰۱۱-۰۹-۳۰ ۲۰۱۵-۰۹-۳۰ ۲۰۱۶-۰۹-۳۰
FortiGate-400D ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiGate-400D-LENC ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiGate-400D-USG ۲۰۱۸-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹
FortiGate-4010B ۲۰۰۶-۰۲-۰۳ ۲۰۰۸-۰۲-۰۳ ۲۰۱۱-۰۲-۰۳
FortiGate-40C ۲۰۱۸-۰۱-۱۴ ۲۰۲۲-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴
FortiGate-40C-LENC ۲۰۱۶-۰۶-۱۶ ۲۰۲۰-۰۶-۱۶ ۲۰۲۱-۰۶-۱۶
FortiGate-50 ۲۰۰۴-۰۶-۰۱ ۲۰۰۶-۰۶-۰۱ ۲۰۰۹-۰۶-۰۱
FortiGate-500 ۲۰۰۶-۱۲-۳۱ ۲۰۰۸-۱۲-۳۱ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱
FortiGate-5001 SX ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
FortiGate-5001-FA2 ۲۰۱۲-۰۲-۱۷ ۲۰۱۶-۰۲-۱۷ ۲۰۱۷-۰۲-۱۷
FortiGate-5001-SX-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۸ ۲۰۲۱-۰۷-۱۸ ۲۰۲۲-۰۷-۱۸
FortiGate-5001A-DW ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-5001A-DW-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiGate-5001A-DW-LENC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-5001A-SW ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-5001A-SW-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiGate-5001B ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiGate-5001B-USG ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiGate-5001C ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ ۲۰۲۵-۰۴-۱۵
FortiGate-5001C-USG ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiGate-5001D ۲۰۲۰-۱۰-۱۴ ۲۰۲۴-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴
FortiGate-5001D-LENC ۲۰۲۰-۱۰-۱۴ ۲۰۲۴-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴
FortiGate-5001D-USG ۲۰۲۰-۱۰-۱۴ ۲۰۲۴-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴
FortiGate-5001E ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate-5001E1 ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiGate-5001E1-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-5001FA2-LENC ۲۰۱۱-۱۲-۳۰ ۲۰۱۵-۱۲-۳۰ ۲۰۱۶-۱۲-۳۰
FortiGate-5002FB2 ۲۰۰۷-۰۴-۱۵ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱ ۲۰۱۲-۱۲-۳۱
FortiGate-5005FA2 ۲۰۱۲-۰۶-۱۳ ۲۰۱۶-۰۶-۱۳ ۲۰۱۷-۰۶-۱۳
FortiGate-500A ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۱۱-۱۷ ۲۰۱۶-۱۱-۱۷
FortiGate-500A-HD ۲۰۱۱-۰۹-۳۰ ۲۰۱۵-۰۹-۳۰ ۲۰۱۶-۰۹-۳۰
FortiGate-500D ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiGate-500D-LENC ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiGate-500D-USG ۲۰۲۱-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴ ۲۰۲۶-۰۱-۱۴
FortiGate-500E ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGate-500E-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-501E ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGate-501E-LENC ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-5050-DC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-5050-DC-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-5050FA ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-5050SAP ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-5050SM ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-50A ۲۰۰۷-۰۴-۱۷ ۲۰۰۹-۰۴-۱۷ ۲۰۱۲-۰۴-۱۷
FortiGate-50B ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-50B-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-50B-LENC ۲۰۱۱-۱۲-۳۰ ۲۰۱۵-۱۲-۳۰ ۲۰۱۶-۱۲-۳۰
FortiGate-50E ۲۰۲۲-۰۳-۳۱ ۲۰۲۶-۰۳-۳۱ ۲۰۲۷-۰۳-۳۱
FortiGate-50E-USG ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
FortiGate-5101C ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiGate-5101C-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiGate-5101C-LENC ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiGate-5140-DC ۲۰۱۲-۰۲-۱۷ ۲۰۱۶-۰۲-۱۷ ۲۰۱۷-۰۲-۱۷
FortiGate-51B ۲۰۱۴-۱۲-۳۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰۱۹-۱۲-۳۱
FortiGate-51B-LENC ۲۰۱۱-۱۲-۳۰ ۲۰۱۵-۱۲-۳۰ ۲۰۱۶-۱۲-۳۰
FortiGate-51E ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵
FortiGate-52E ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ ۲۰۲۵-۰۴-۱۵
FortiGate-52E-USG ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-60 ۲۰۰۸-۱۱-۲۱ ۲۰۱۲-۱۱-۲۱ ۲۰۱۳-۱۱-۲۱
FortiGate-600C ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-600C-DC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-600C-DC-G ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-600C-LENC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-600C-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-600D ۲۰۱۹-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴ ۲۰۲۴-۱۰-۱۴
FortiGate-60ADSL ۲۰۰۷-۱۱-۲۹ ۲۰۱۱-۱۱-۲۹ ۲۰۱۲-۱۱-۲۹
FortiGate-60B ۲۰۱۰-۱۰-۰۶ ۲۰۱۴-۱۰-۰۶ ۲۰۱۵-۱۰-۰۶
FortiGate-60C ۲۰۱۵-۰۱-۲۱ ۲۰۱۹-۰۱-۲۱ ۲۰۲۰-۰۱-۲۱
FortiGate-60C-G ۲۰۱۶-۰۶-۱۶ ۲۰۲۰-۰۶-۱۶ ۲۰۲۱-۰۶-۱۶
FortiGate-60C-POE ۲۰۱۶-۰۶-۱۶ ۲۰۲۰-۰۶-۱۶ ۲۰۲۱-۰۶-۱۶
FortiGate-60C-SFP ۲۰۱۴-۱۲-۳۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰۱۹-۱۲-۳۱
FortiGate-60D ۲۰۱۸-۰۹-۲۳ ۲۰۲۲-۰۹-۲۳ ۲۰۲۳-۰۹-۲۳
FortiGate-60D-3G4G-VZW ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiGate-60D-LENC ۲۰۱۸-۰۹-۲۷ ۲۰۲۲-۰۹-۲۷ ۲۰۲۳-۰۹-۲۷
FortiGate-60D-POE ۲۰۱۸-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹
FortiGate-60D-POE-USG ۲۰۱۸-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹
FortiGate-60D-USG ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-60E ۲۰۲۱-۱۲-۲۹ ۲۰۲۵-۱۲-۲۹ ۲۰۲۶-۱۲-۲۹
FortiGate-60E-DSL ۲۰۲۳-۰۵-۱۷ ۲۰۲۷-۰۵-۱۷ ۲۰۲۸-۰۵-۱۷
FortiGate-60E-DSLJ ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
FortiGate-60E-LENC ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-60E-POE ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۶-۱۰-۱۴ ۲۰۲۷-۱۰-۱۴
FortiGate-60E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-60M ۲۰۰۷-۰۴-۱۷ ۲۰۰۹-۰۴-۱۷ ۲۰۱۲-۰۴-۱۷
FortiGate-61E ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGate-61E-USG ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiGate-620B ۲۰۱۶-۰۸-۰۲ ۲۰۲۰-۰۸-۰۲ ۲۰۲۱-۰۸-۰۲
FortiGate-620B-DC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-620B-DC-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-620B-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۸ ۲۰۲۱-۰۷-۱۸ ۲۰۲۲-۰۷-۱۸
FortiGate-620B-LENC ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-621B ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-621B-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-7040E-1 ۲۰۱۷-۱۲-۱۴ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-7040E-1/2/3/4/5/6-USG ۲۰۱۷-۱۲-۱۴ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-7040E-2 ۲۰۱۷-۱۲-۱۴ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-7040E-3 ۲۰۱۷-۱۲-۱۴ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-7040E-4 ۲۰۱۷-۱۲-۱۴ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-7040E-5 ۲۰۱۷-۱۲-۱۴ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-7040E-6 ۲۰۱۷-۱۲-۱۴ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-7060E-1 ۲۰۱۷-۱۰-۱۵ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-7060E-3 ۲۰۱۷-۱۰-۱۵ ۲۰۲۳-۱۲-۳۱ ۲۰۲۴-۱۲-۳۱
FortiGate-70D ۲۰۱۷-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶ ۲۰۲۲-۰۷-۱۶
FortiGate-70D-LENC ۲۰۱۷-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶ ۲۰۲۲-۰۷-۱۶
FortiGate-70D-POE ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiGate-800 ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-800-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-800C ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-800C-DC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-800C-LENC ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-800C-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiGate-800D ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۸-۰۴-۱۶
FortiGate-800D-USG ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiGate-800F ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiGate-80C ۲۰۱۸-۰۱-۱۴ ۲۰۲۲-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴
FortiGate-80C-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶ ۲۰۲۲-۰۷-۱۶
FortiGate-80C-LENC ۲۰۱۶-۰۶-۱۶ ۲۰۲۰-۰۶-۱۶ ۲۰۲۱-۰۶-۱۶
FortiGate-80CM ۲۰۱۸-۰۱-۱۴ ۲۰۲۲-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴
FortiGate-80CM-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiGate-80D ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶
FortiGate-80E ۲۰۲۱-۰۸-۱۷ ۲۰۲۵-۰۸-۱۷ ۲۰۲۶-۰۸-۱۷
FortiGate-80E-POE ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵
FortiGate-80E-POE-USG ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۷-۰۱-۱۴ ۲۰۲۸-۰۱-۱۴
FortiGate-80E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-81E ۲۰۲۱-۱۱-۱۴ ۲۰۲۵-۱۱-۱۴ ۲۰۲۶-۱۱-۱۴
FortiGate-81E-POE ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵
FortiGate-81E-POE-USG ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵
FortiGate-81E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-82C ۲۰۱۱-۰۷-۱۷ ۲۰۱۵-۰۷-۱۷ ۲۰۱۶-۰۷-۱۷
FortiGate-900D ۲۰۲۳-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۸-۰۴-۱۶
FortiGate-900D-USG ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiGate-90D ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiGate-90D-LENC ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiGate-90D-POE ۲۰۲۰-۰۴-۳۰ ۲۰۲۴-۰۴-۳۰ ۲۰۲۵-۰۴-۳۰
FortiGate-90D-USG ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiGate-90E ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ ۲۰۲۵-۰۴-۱۵
FortiGate-91E ۲۰۱۸-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹
FortiGate-91E-USG ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiGate-92D ۲۰۱۷-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶ ۲۰۲۲-۰۷-۱۶
FortiGate-94D-POE ۲۰۱۹-۰۱-۱۴ ۲۰۲۳-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴
FortiGate-98D-POE ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ ۲۰۲۵-۰۴-۱۵
FortiGate-Rugged-30D ۲۰۲۲-۱۲-۳۱ ۲۰۲۶-۱۲-۳۱ ۲۰۲۷-۱۲-۳۱
FortiGate-Rugged-60D ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGate-Rugged-60D-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-Rugged-60D-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGate-VM (Hypervisor-specific SKUs) ۲۰۱۷-۱۰-۳۱ ۲۰۲۱-۱۰-۳۱ ۲۰۲۲-۱۰-۳۱
FortiGate-VM USG (Hypervisor-specific SKUs) ۲۰۱۸-۰۳-۲۹ ۲۰۲۲-۰۳-۲۹ ۲۰۲۳-۰۳-۲۹
FortiGate-VM00 ۲۰۲۱-۱۲-۳۰ ۲۰۲۵-۱۲-۳۰ ۲۰۲۶-۱۲-۳۰
FortiGate-VMX ۲۰۲۳-۰۵-۰۱ ۲۰۲۷-۰۵-۰۱ ۲۰۲۸-۰۵-۰۱
FortiGate-VMX v2 for NSX ۲۰۱۸-۰۵-۲۲ ۲۰۲۲-۰۵-۲۲ ۲۰۲۳-۰۵-۲۲
FortiGate-VMX-USG ۲۰۲۰-۰۵-۲۸ ۲۰۲۴-۰۵-۲۸ ۲۰۲۵-۰۵-۲۸
FortiGateRugged 90D ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiGateRugged 90D-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiGateRugged-100C ۲۰۱۷-۰۴-۱۶ ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶
FortiOS-VM ۲۰۲۲-۰۶-۲۸ ۲۰۲۶-۰۶-۲۸ ۲۰۲۷-۰۶-۲۸
FortiSwitch-5203B ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶
FortiWiFi-20C ۲۰۱۴-۰۸-۱۶ ۲۰۱۸-۰۸-۱۶ ۲۰۱۹-۰۸-۱۶
FortiWiFi-20C-ADSL-A ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiWiFi-30B ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiWifi-30D ۲۰۱۶-۱۱-۳۰ ۲۰۲۰-۱۱-۳۰ ۲۰۲۱-۱۱-۳۰
FortiWiFi-30D-POE ۲۰۱۷-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶ ۲۰۲۲-۰۷-۱۶
FortiWiFi-30E ۲۰۲۱-۱۰-۱۵ ۲۰۲۵-۱۰-۱۵ ۲۰۲۶-۱۰-۱۵
FortiWiFi-30E-3G4G-INTL ۲۰۱۹-۰۷-۱۸ ۲۰۲۳-۰۷-۱۸ ۲۰۲۴-۰۷-۱۸
FortiWiFi-30E-3G4G-NAM ۲۰۱۸-۱۱-۲۲ ۲۰۲۲-۱۱-۲۲ ۲۰۲۳-۱۱-۲۲
FortiWiFi-40C ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶
FortiWiFi-50B ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiWiFi-50B-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiWiFi-50E ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵
FortiWiFi-50E-2R ۲۰۲۰-۱۰-۱۴ ۲۰۲۴-۱۰-۱۴ ۲۰۲۵-۱۰-۱۴
FortiWiFi-50E-USG ۲۰۲۱-۰۴-۱۶ ۲۰۲۵-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶
FortiWiFi-51E ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵
FortiWiFi-51E-LENC ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiWiFi-60 ۲۰۰۷-۰۷-۱۷ ۲۰۰۹-۰۷-۱۷ ۲۰۱۲-۰۷-۱۷
FortiWiFi-60A ۲۰۰۷-۱۱-۲۹ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱ ۲۰۱۲-۱۲-۳۱
FortiWiFi-60AM ۲۰۰۷-۱۰-۱۶ ۲۰۱۱-۱۲-۳۱ ۲۰۱۲-۱۲-۳۱
FortiWiFi-60B ۲۰۱۰-۱۰-۰۶ ۲۰۱۴-۱۰-۰۶ ۲۰۱۵-۱۰-۰۶
FortiWiFi-60C ۲۰۱۵-۰۱-۲۱ ۲۰۱۹-۰۱-۲۱ ۲۰۲۰-۰۱-۲۱
FortiWiFi-60C-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۸ ۲۰۲۱-۰۷-۱۸ ۲۰۲۲-۰۷-۱۸
FortiWiFi-60CM ۲۰۱۷-۰۵-۲۹ ۲۰۲۱-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹
FortiWiFi-60CM-3G4G-B ۲۰۱۴-۱۲-۳۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰۱۹-۱۲-۳۱
FortiWiFi-60CM-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiWiFi-60CX-ADSL-A ۲۰۱۷-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶ ۲۰۲۲-۰۷-۱۶
FortiWiFi-60CX-ADSL-A-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶ ۲۰۲۲-۰۷-۱۶
FortiWiFi-60D ۲۰۱۸-۰۵-۰۸ ۲۰۲۲-۰۵-۰۸ ۲۰۲۳-۰۵-۰۸
FortiWiFi-60D-3G4G-VZW ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiWiFi-60D-3G4G-VZW-USG ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiWiFi-60D-USG ۲۰۱۸-۰۵-۲۹ ۲۰۲۲-۰۵-۲۹ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹
FortiWiFi-60E ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiWifi-60E-DSL ۲۰۲۳-۰۵-۱۷ ۲۰۲۷-۰۵-۱۷ ۲۰۲۸-۰۵-۱۷
FortiWifi-60E-DSLJ ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
FortiWiFi-60E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiWiFi-61E ۲۰۲۱-۰۷-۱۵ ۲۰۲۵-۰۷-۱۵ ۲۰۲۶-۰۷-۱۵
FortiWiFi-61E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiWiFi-80CM ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶
FortiWiFi-80CM-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiWiFi-81CM ۲۰۱۲-۰۲-۱۷ ۲۰۱۶-۰۲-۱۷ ۲۰۱۷-۰۲-۱۷
FortiWiFi-90D ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiWiFi-90D-I ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiWiFi-90D-J ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiWiFi-90D-K ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴
FortiWiFi-90D-POE ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiWiFi-90D-USG ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiWiFi-92D ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
Legacy VDOM SKUs ۲۰۱۸-۰۵-۲۲ ۲۰۲۲-۰۵-۲۲ ۲۰۲۳-۰۵-۲۲

FortiGate-ONE

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiGate-ONE ۲۰۱۲-۱۰-۲۵ ۲۰۱۶-۱۰-۲۵ ۲۰۱۷-۱۰-۲۵

FortiGateModule

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
ADM-FB8 Module ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
ADM-FB8-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
ADM-FE8 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
ADM-FE8-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
ADM-XB2 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
ADM-XB2-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
ADM-XD4 Module ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
ADM-XD4-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
ADM-XE2 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
ASM-CE4 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
ASM-CX4 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
ASM-CX4-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
ASM-FX2 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
ASM-FX2-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FMC-C20 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
FMC-C20-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FMC-F20 Module ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۲۰۲۳-۰۸-۰۸ ۲۰۲۴-۰۸-۰۸
FMC-F20-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FMC-XD2 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
FMC-XG2 Module ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۲۰۲۳-۰۸-۰۸ ۲۰۲۴-۰۸-۰۸
FMC-XG2-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FMC-XH0 Module ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۲۰۲۳-۰۸-۰۸ ۲۰۲۴-۰۸-۰۸
FSM-064 Module ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۲۰۲۳-۰۸-۰۸ ۲۰۲۴-۰۸-۰۸
RTM-XB2 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
RTM-XD2 Module ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵

FortiGateVoice

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiGateVoice-40D2 ۲۰۱۶-۰۵-۱۸ ۲۰۲۰-۰۵-۱۸ ۲۰۲۱-۰۵-۱۸
FortiGateVoice-70D4 ۲۰۱۶-۰۵-۱۸ ۲۰۲۰-۰۵-۱۸ ۲۰۲۱-۰۵-۱۸
FortiGateVoice-80C ۲۰۱۳-۰۱-۲۷ ۲۰۱۷-۰۱-۲۷ ۲۰۱۸-۰۱-۲۷

FortiHypervisor

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiHypervisor-2500E ۲۰۱۸-۰۱-۳۱ ۲۰۲۲-۰۱-۳۱ ۲۰۲۳-۰۱-۳۱
FortiHypervisor-500D ۲۰۱۸-۰۱-۳۱ ۲۰۲۲-۰۱-۳۱ ۲۰۲۳-۰۱-۳۱
FortiHypervisor-90E ۲۰۱۸-۰۱-۳۱ ۲۰۲۲-۰۱-۳۱ ۲۰۲۳-۰۱-۳۱

FortiInsight

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiInsight VM ۲۰۲۲-۰۴-۰۴ ۲۰۲۶-۰۴-۰۴ ۲۰۲۷-۰۴-۰۴

FortiLog

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiLog-100 ۲۰۰۶-۰۲-۰۳ ۲۰۰۸-۰۲-۰۳ ۲۰۱۱-۰۲-۰۳

FortiMail

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiMail 200D ۲۰۱۶-۱۲-۱۴ ۲۰۲۰-۱۲-۱۴ ۲۰۲۱-۱۲-۱۴
FortiMail 5002B ۲۰۱۶-۱۲-۱۴ ۲۰۲۰-۱۲-۱۴ ۲۰۲۱-۱۲-۱۴
FortiMail Cloud – Gateway ۲۰۲۱-۱۱-۱۱ ۲۰۲۵-۱۱-۱۱ ۲۰۲۶-۱۱-۱۱
FortiMail-100 ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۱۱-۱۷ ۲۰۱۶-۱۱-۱۷
FortiMail-1000D ۲۰۱۹-۰۵-۱۱ ۲۰۲۳-۰۵-۱۱ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱
FortiMail-1000D-USG ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiMail-100C ۲۰۱۲-۱۰-۲۵ ۲۰۱۶-۱۰-۲۵ ۲۰۱۷-۱۰-۲۵
FortiMail-100C-G ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiMail-2000 ۲۰۰۷-۱۱-۲۹ ۲۰۱۱-۱۱-۲۹ ۲۰۱۳-۱۱-۲۹
FortiMail-2000A ۲۰۱۱-۰۴-۲۱ ۲۰۱۵-۰۴-۲۱ ۲۰۱۶-۰۴-۲۱
FortiMail-2000B ۲۰۱۵-۰۴-۰۱ ۲۰۱۹-۰۴-۰۱ ۲۰۲۰-۰۴-۰۱
FortiMail-2000B-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiMail-2000E ۲۰۲۲-۰۳-۰۱ ۲۰۲۶-۰۳-۰۱ ۲۰۲۷-۰۳-۰۱
FortiMail-200D-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiMail-200E ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۲۰۲۳-۰۵-۰۹ ۲۰۲۴-۰۵-۰۹
FortiMail-3000C ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiMail-3000C-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiMail-3000D ۲۰۱۷-۰۱-۳۰ ۲۰۲۱-۰۱-۳۰ ۲۰۲۲-۰۱-۳۰
FortiMail-3000D-G ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
FortiMail-3000E ۲۰۲۲-۰۵-۰۵ ۲۰۲۶-۰۵-۰۵ ۲۰۲۷-۰۵-۰۵
FortiMail-3200E ۲۰۲۲-۰۵-۰۵ ۲۰۲۶-۰۵-۰۵ ۲۰۲۷-۰۵-۰۵
FortiMail-400 ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۱۱-۱۷ ۲۰۱۶-۱۱-۱۷
FortiMail-4000 ۲۰۰۷-۰۳-۰۱ ۲۰۰۹-۰۳-۰۱ ۲۰۱۲-۰۳-۰۱
FortiMail-4000A ۲۰۱۰-۱۲-۲۶ ۲۰۱۴-۱۲-۲۶ ۲۰۱۵-۱۲-۲۶
FortiMail-400B ۲۰۱۲-۰۶-۱۳ ۲۰۱۶-۰۶-۱۳ ۲۰۱۷-۰۶-۱۳
FortiMail-400C ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiMail-400C-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiMail-400E ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۲۰۲۳-۰۵-۰۹ ۲۰۲۴-۰۵-۰۹
FortiMail-5001A ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiMail-60D ۲۰۱۹-۰۹-۰۴ ۲۰۲۳-۰۹-۰۴ ۲۰۲۴-۰۹-۰۴
FortiMail-VM (Hypervisor-specific SKUs) ۲۰۱۸-۰۹-۲۹ ۲۰۲۲-۰۹-۲۹ ۲۰۲۳-۰۹-۲۹
FortiMail-VM00 ۲۰۲۰-۱۲-۲۹ ۲۰۲۴-۱۲-۲۹ ۲۰۲۵-۱۲-۲۹

FortiManager

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiManager VM S-series ۲۰۲۱-۰۵-۱۸ ۲۰۲۵-۰۵-۱۸ ۲۰۲۶-۰۵-۱۸
FortiManager-100 ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۱۱-۱۷ ۲۰۱۶-۱۱-۱۷
FortiManager-1000C ۲۰۱۴-۰۱-۰۸ ۲۰۱۸-۰۱-۰۸ ۲۰۱۹-۰۱-۰۸
FortiManager-1000C-G ۲۰۱۴-۰۴-۱۴ ۲۰۱۸-۰۴-۱۴ ۲۰۱۹-۰۴-۱۴
FortiManager-1000D ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiManager-1000D-USG ۲۰۱۷-۰۲-۰۲ ۲۰۲۱-۰۲-۰۲ ۲۰۲۲-۰۲-۰۲
FortiManager-100C ۲۰۱۲-۱۰-۲۵ ۲۰۱۶-۱۰-۲۵ ۲۰۱۷-۱۰-۲۵
FortiManager-2000E ۲۰۲۲-۰۳-۲۳ ۲۰۲۶-۰۳-۲۳ ۲۰۲۷-۰۳-۲۳
FortiManager-2000E-USG ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiManager-200D ۲۰۱۹-۱۲-۰۳ ۲۰۲۳-۱۲-۰۳ ۲۰۲۴-۱۲-۰۳
FortiManager-200F ۲۰۲۱-۰۷-۰۱ ۲۰۲۵-۰۷-۰۱ ۲۰۲۶-۰۷-۰۱
FortiManager-3000 ۲۰۰۸-۱۰-۱۶ ۲۰۱۲-۱۰-۱۶ ۲۰۱۳-۱۰-۱۶
FortiManager-3000B ۲۰۱۰-۱۰-۰۶ ۲۰۱۴-۱۰-۰۶ ۲۰۱۵-۱۰-۰۶
FortiManager-3000C ۲۰۱۷-۰۹-۲۶ ۲۰۲۱-۰۹-۲۶ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶
FortiManager-3000F ۲۰۲۱-۰۷-۰۱ ۲۰۲۵-۰۷-۰۱ ۲۰۲۶-۰۷-۰۱
FortiManager-3000F-USG ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiManager-300D ۲۰۱۶-۰۹-۰۱ ۲۰۲۰-۰۹-۰۱ ۲۰۲۱-۰۹-۰۱
FortiManager-300D-USG ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiManager-300E ۲۰۲۰-۰۸-۰۳ ۲۰۲۴-۰۸-۰۳ ۲۰۲۵-۰۸-۰۳
FortiManager-300E-USG ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
FortiManager-300F ۲۰۲۱-۱۲-۳۰ ۲۰۲۵-۱۲-۳۰ ۲۰۲۶-۱۲-۳۰
FortiManager-300F-USG ۲۰۲۲-۰۵-۰۲ ۲۰۲۶-۰۵-۰۲ ۲۰۲۷-۰۵-۰۲
FortiManager-3700F ۲۰۲۱-۰۸-۳۰ ۲۰۲۵-۰۸-۳۰ ۲۰۲۶-۰۸-۳۰
FortiManager-3700F-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiManager-3900E ۲۰۱۸-۰۶-۲۶ ۲۰۲۲-۰۶-۲۶ ۲۰۲۳-۰۶-۲۶
FortiManager-400 ۲۰۰۵-۰۴-۱۵ ۲۰۰۷-۰۴-۱۵ ۲۰۰۸-۰۴-۱۵
FortiManager-4000D ۲۰۱۶-۰۳-۳۱ ۲۰۲۰-۰۳-۳۱ ۲۰۲۱-۰۳-۳۱
FortiManager-4000D-USG ۲۰۱۷-۰۲-۰۲ ۲۰۲۱-۰۲-۰۲ ۲۰۲۲-۰۲-۰۲
FortiManager-4000E ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiManager-4000E-USG ۲۰۱۷-۰۲-۰۲ ۲۰۲۱-۰۲-۰۲ ۲۰۲۲-۰۲-۰۲
FortiManager-400A ۲۰۱۱-۰۶-۱۹ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۲۰۱۶-۰۶-۱۹
FortiManager-400B ۲۰۱۲-۰۶-۲۱ ۲۰۱۶-۰۶-۲۱ ۲۰۱۷-۰۶-۲۱
FortiManager-400C ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiManager-400E ۲۰۱۹-۰۷-۳۰ ۲۰۲۳-۰۷-۳۰ ۲۰۲۴-۰۷-۳۰
FortiManager-5001A ۲۰۱۴-۰۸-۱۶ ۲۰۱۸-۰۸-۱۶ ۲۰۱۹-۰۸-۱۶
FortiManager-VM (Hypervisor-specific SKUs) ۲۰۱۸-۰۶-۲۸ ۲۰۲۲-۰۶-۲۸ ۲۰۲۳-۰۶-۲۸
FortiManager-VM-AWS-USG ۲۰۱۷-۰۹-۲۶ ۲۰۲۱-۰۹-۲۶ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶
FortiManager-VM-USG ۲۰۱۷-۰۹-۲۶ ۲۰۲۱-۰۹-۲۶ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶
Micro-FortiGuard Server for FortiClient ۲۰۲۰-۰۴-۱۹ ۲۰۲۴-۰۴-۱۹ ۲۰۲۵-۰۴-۱۹

FortiNAC

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiNAC Application VM ۲۰۱۹-۰۷-۲۵ ۲۰۲۳-۰۷-۲۵ ۲۰۲۴-۰۷-۲۵
FortiNAC Control VM ۲۰۱۹-۰۷-۲۵ ۲۰۲۳-۰۷-۲۵ ۲۰۲۴-۰۷-۲۵
FortiNAC Reporting VM ۲۰۱۹-۱۲-۰۵ ۲۰۲۳-۱۲-۰۵ ۲۰۲۴-۱۲-۰۵
FortiNAC Subscription PRO 500 ۲۰۲۰-۱۱-۰۱ ۲۰۲۴-۱۱-۰۱ ۲۰۲۵-۱۱-۰۱
FortiNAC-A-1000C ۲۰۱۹-۰۸-۱۵ ۲۰۲۳-۰۸-۱۵ ۲۰۲۴-۰۸-۱۵
FortiNAC-A-2000C ۲۰۱۹-۰۸-۱۵ ۲۰۲۳-۰۸-۱۵ ۲۰۲۴-۰۸-۱۵
FortiNAC-C-1000C ۲۰۱۹-۰۸-۱۵ ۲۰۲۳-۰۸-۱۵ ۲۰۲۴-۰۸-۱۵
FortiNAC-C-2000C ۲۰۱۹-۰۸-۱۵ ۲۰۲۳-۰۸-۱۵ ۲۰۲۴-۰۸-۱۵
FortiNAC-R-650C ۲۰۱۹-۱۲-۰۵ ۲۰۲۳-۱۲-۰۵ ۲۰۲۴-۱۲-۰۵

FortiNDR

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiAI-3500F ۲۰۲۳-۰۵-۲۳ ۲۰۲۷-۰۵-۲۳ ۲۰۲۸-۰۵-۲۳
FortiAI-3500F ۲۰۲۳-۰۵-۲۳ ۲۰۲۷-۰۵-۲۳ ۲۰۲۸-۰۵-۲۳

FortiPortal

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiPortal Subscription Licenses ۲۰۲۲-۱۲-۰۸ ۲۰۲۶-۱۲-۰۸ ۲۰۲۷-۱۲-۰۸
FortiPortal-VM-USG ۲۰۲۰-۰۳-۱۵ ۲۰۲۴-۰۳-۱۵ ۲۰۲۵-۰۳-۱۵

FortiProxy

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiProxy-4000E ۲۰۲۳-۰۹-۰۳ ۲۰۲۷-۰۹-۰۳ ۲۰۲۸-۰۹-۰۳
FortiProxy-400E ۲۰۲۳-۰۹-۰۳ ۲۰۲۷-۰۹-۰۳ ۲۰۲۸-۰۹-۰۳
LIC-FPRXY-VM01 ۲۰۲۲-۱۰-۳۰ ۲۰۲۶-۱۰-۳۰ ۲۰۲۷-۱۰-۳۰

FortiRecorder/Camera

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FCM-SD2-CPM ۲۰۲۳-۰۱-۱۲ ۲۰۲۷-۰۱-۱۲ ۲۰۲۸-۰۱-۱۲
FCM-SD2-PDT ۲۰۲۳-۰۱-۱۲ ۲۰۲۷-۰۱-۱۲ ۲۰۲۸-۰۱-۱۲
FCM-SD2-ST25 ۲۰۲۳-۰۱-۱۲ ۲۰۲۷-۰۱-۱۲ ۲۰۲۸-۰۱-۱۲
FCM-SD2-TDM ۲۰۲۳-۰۱-۱۲ ۲۰۲۷-۰۱-۱۲ ۲۰۲۸-۰۱-۱۲
FortiCam-CB20 ۲۰۱۹-۱۲-۰۸ ۲۰۲۳-۱۲-۰۸ ۲۰۲۴-۱۲-۰۸
FortiCam-CD5-Mount-PCP ۲۰۲۳-۰۱-۱۲ ۲۰۲۷-۰۱-۱۲ ۲۰۲۸-۰۱-۱۲
FortiCam-FD20 ۲۰۱۹-۰۲-۲۸ ۲۰۲۳-۰۲-۲۸ ۲۰۲۴-۰۲-۲۸
FortiCam-FD20B ۲۰۱۹-۱۲-۰۸ ۲۰۲۳-۱۲-۰۸ ۲۰۲۴-۱۲-۰۸
FortiCam-FD40 ۲۰۲۰-۱۲-۰۷ ۲۰۲۴-۱۲-۰۷ ۲۰۲۵-۱۲-۰۷
FortiCam-FD40-Mount-ICM ۲۰۲۰-۱۲-۱۶ ۲۰۲۴-۱۲-۱۶ ۲۰۲۵-۱۲-۱۶
FortiCam-FD40-Mount-PCP ۲۰۲۰-۱۲-۱۶ ۲۰۲۴-۱۲-۱۶ ۲۰۲۵-۱۲-۱۶
FortiCam-FD40-Mount-WMB ۲۰۲۰-۱۲-۱۶ ۲۰۲۴-۱۲-۱۶ ۲۰۲۵-۱۲-۱۶
FortiCam-FE120 ۲۰۱۹-۱۲-۰۸ ۲۰۲۳-۱۲-۰۸ ۲۰۲۴-۱۲-۰۸
FortiCam-FE120-Mount-JBX ۲۰۲۰-۰۳-۱۵ ۲۰۲۴-۰۳-۱۵ ۲۰۲۵-۰۳-۱۵
FortiCam-MB40 ۲۰۲۱-۱۰-۱۳ ۲۰۲۵-۱۰-۱۳ ۲۰۲۶-۱۰-۱۳
FortiCam-MD40 ۲۰۱۹-۰۹-۰۱ ۲۰۲۳-۰۹-۰۱ ۲۰۲۴-۰۹-۰۱
FortiCam-MD40-Mount-JBX ۲۰۲۰-۰۳-۱۵ ۲۰۲۴-۰۳-۱۵ ۲۰۲۵-۰۳-۱۵
FortiCam-MD40-Mount-WMT ۲۰۲۰-۰۳-۱۵ ۲۰۲۴-۰۳-۱۵ ۲۰۲۵-۰۳-۱۵
FortiCam-MD50 ۲۰۱۹-۱۲-۰۸ ۲۰۲۳-۱۲-۰۸ ۲۰۲۴-۱۲-۰۸
FortiCam-MD50B ۲۰۲۲-۰۳-۰۱ ۲۰۲۶-۰۳-۰۱ ۲۰۲۷-۰۳-۰۱
FortiCam-OB30 ۲۰۱۹-۱۲-۱۹ ۲۰۲۳-۱۲-۱۹ ۲۰۲۴-۱۲-۱۹
FortiCam-SD20 ۲۰۱۹-۰۳-۲۴ ۲۰۲۳-۰۳-۲۴ ۲۰۲۴-۰۳-۲۴
FortiCam-SD20B ۲۰۲۲-۰۸-۲۸ ۲۰۲۶-۰۸-۲۸ ۲۰۲۷-۰۸-۲۸
FortiCamera-CB50 ۲۰۲۲-۱۱-۲۴ ۲۰۲۶-۱۱-۲۴ ۲۰۲۷-۱۱-۲۴
FortiCamera-PD50 ۲۰۲۲-۰۴-۲۴ ۲۰۲۶-۰۴-۲۴ ۲۰۲۷-۰۴-۲۴
FortiCamera-PD50-Mount-WMT ۲۰۲۳-۰۱-۱۲ ۲۰۲۷-۰۱-۱۲ ۲۰۲۸-۰۱-۱۲
FortiRecorder-100D ۲۰۲۲-۰۸-۰۲ ۲۰۲۶-۰۸-۰۲ ۲۰۲۷-۰۸-۰۲
FortiRecorder-200D ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FortiRecorder-400D ۲۰۱۹-۱۰-۳۰ ۲۰۲۳-۱۰-۳۰ ۲۰۲۴-۱۰-۳۰
FortiRecorder-VM-USG ۲۰۲۰-۰۳-۰۳ ۲۰۲۴-۰۳-۰۳ ۲۰۲۵-۰۳-۰۳

FortiSandbox

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiSandbox-1000D ۲۰۱۹-۰۴-۰۲ ۲۰۲۳-۰۴-۰۲ ۲۰۲۴-۰۴-۰۲
FortiSandbox-1000D-USG ۲۰۲۰-۰۱-۱۴ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴
FortiSandbox-3000D ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiSandbox-3000D-USG ۲۰۱۷-۰۹-۲۶ ۲۰۲۱-۰۹-۲۶ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶
FortiSandbox-3000E ۲۰۲۲-۰۱-۳۰ ۲۰۲۶-۰۱-۳۰ ۲۰۲۷-۰۱-۳۰
FortiSandbox-3000E-USG ۲۰۱۷-۰۹-۲۶ ۲۰۲۱-۰۹-۲۶ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶
FortiSandbox-3500D ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۲۰۲۳-۰۵-۰۹ ۲۰۲۴-۰۵-۰۹
FortiSandbox-VM-USG ۲۰۱۷-۰۹-۲۶ ۲۰۲۱-۰۹-۲۶ ۲۰۲۲-۰۹-۲۶
FortiSandbox-VM64 ۲۰۱۷-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱ ۲۰۲۲-۱۰-۰۱
SandboxModule-3500D ۲۰۱۹-۰۵-۰۱ ۲۰۲۳-۰۵-۰۱ ۲۰۲۴-۰۵-۰۱

FortiScan

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiScan-1000B ۲۰۱۰-۱۲-۱۳ ۲۰۱۴-۱۲-۱۳ ۲۰۱۵-۱۲-۱۳
FortiScan-1000C ۲۰۱۱-۰۷-۱۷ ۲۰۱۵-۰۷-۱۷ ۲۰۱۶-۰۷-۱۷
FortiScan-3000C ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiScan-3000C-G ۲۰۱۴-۰۴-۱۴ ۲۰۱۸-۰۴-۱۴ ۲۰۱۹-۰۴-۱۴
FortiScan-3000D ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹
FortiScan-VM ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۸-۰۷-۰۹ ۲۰۱۹-۰۷-۰۹

FortiSIEM

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiSIEM-3500F ۲۰۲۰-۱۱-۳۰ ۲۰۲۴-۱۱-۳۰ ۲۰۲۵-۱۱-۳۰

FortiSOAR

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiSOAR-VM ۲۰۲۱-۰۵-۱۸ ۲۰۲۵-۰۵-۱۸ ۲۰۲۶-۰۵-۱۸

FortiSwitch

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiSwitch-100 ۲۰۱۱-۰۱-۲۶ ۲۰۱۵-۰۱-۲۶ ۲۰۱۶-۰۱-۲۶
FortiSwitch-1000 ۲۰۱۱-۰۲-۰۱ ۲۰۱۵-۰۲-۰۱ ۲۰۱۶-۰۲-۰۱
FortiSwitch-1048D ۲۰۱۹-۱۰-۲۹ ۲۰۲۳-۱۰-۲۹ ۲۰۲۴-۱۰-۲۹
FortiSwitch-108D-POE ۲۰۱۸-۰۴-۱۹ ۲۰۲۲-۰۴-۱۹ ۲۰۲۳-۰۴-۱۹
FortiSwitch-108D-POE-USG ۲۰۱۷-۱۱-۰۶ ۲۰۲۱-۱۱-۰۶ ۲۰۲۲-۱۱-۰۶
FortiSwitch-108E ۲۰۲۲-۰۹-۲۹ ۲۰۲۶-۰۹-۲۹ ۲۰۲۷-۰۹-۲۹
FortiSwitch-124B-POE ۲۰۱۶-۰۱-۲۲ ۲۰۲۰-۰۱-۲۲ ۲۰۲۱-۰۱-۲۲
FortiSwitch-124D ۲۰۱۸-۰۴-۱۹ ۲۰۲۲-۰۴-۱۹ ۲۰۲۳-۰۴-۱۹
FortiSwitch-124D-POE ۲۰۱۸-۰۵-۱۰ ۲۰۲۲-۰۵-۱۰ ۲۰۲۳-۰۵-۱۰
FortiSwitch-224B-POE ۲۰۱۶-۰۱-۱۶ ۲۰۲۰-۰۱-۱۶ ۲۰۲۱-۰۱-۱۶
FortiSwitch-224D-POE ۲۰۱۸-۰۲-۱۳ ۲۰۲۲-۰۲-۱۳ ۲۰۲۳-۰۲-۱۳
FortiSwitch-224D-POE-USG ۲۰۱۷-۱۱-۰۶ ۲۰۲۱-۱۱-۰۶ ۲۰۲۲-۱۱-۰۶
FortiSwitch-248B ۲۰۱۱-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۱۱-۱۷ ۲۰۱۶-۱۱-۱۷
FortiSwitch-248B-DPS ۲۰۱۴-۱۲-۳۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰۱۹-۱۲-۳۱
FortiSwitch-248D-FPOE ۲۰۱۸-۰۲-۱۳ ۲۰۲۲-۰۲-۱۳ ۲۰۲۳-۰۲-۱۳
FortiSwitch-248D-POE ۲۰۱۸-۰۳-۲۹ ۲۰۲۲-۰۳-۲۹ ۲۰۲۳-۰۳-۲۹
FortiSwitch-28C ۲۰۱۶-۰۴-۰۱ ۲۰۲۰-۰۴-۰۱ ۲۰۲۱-۰۴-۰۱
FortiSwitch-3032D ۲۰۲۱-۰۸-۱۷ ۲۰۲۵-۰۸-۱۷ ۲۰۲۶-۰۸-۱۷
FortiSwitch-324B-POE ۲۰۱۶-۰۴-۱۵ ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵
FortiSwitch-324B-POE-G ۲۰۱۷-۱۱-۲۳ ۲۰۲۱-۱۱-۲۳ ۲۰۲۲-۱۱-۲۳
FortiSwitch-348B ۲۰۱۶-۰۴-۱۵ ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵
FortiSwitch-424D ۲۰۲۰-۱۱-۱۹ ۲۰۲۴-۱۱-۱۹ ۲۰۲۵-۱۱-۱۹
FortiSwitch-424D-FPOE ۲۰۲۰-۱۱-۱۹ ۲۰۲۴-۱۱-۱۹ ۲۰۲۵-۱۱-۱۹
FortiSwitch-424D-POE ۲۰۲۰-۱۱-۱۹ ۲۰۲۴-۱۱-۱۹ ۲۰۲۵-۱۱-۱۹
FortiSwitch-448B ۲۰۱۶-۰۴-۱۵ ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵
FortiSwitch-448D ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FortiSwitch-448D-FPOE ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FortiSwitch-448D-POE ۲۰۲۱-۰۶-۱۴ ۲۰۲۵-۰۶-۱۴ ۲۰۲۶-۰۶-۱۴
FortiSwitch-500 ۲۰۱۱-۰۲-۰۱ ۲۰۱۵-۰۲-۰۱ ۲۰۱۶-۰۲-۰۱
FortiSwitch-5003 ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiSwitch-548B ۲۰۱۴-۰۹-۳۰ ۲۰۱۸-۰۹-۳۰ ۲۰۱۹-۰۹-۳۰
FortiSwitch-80-POE ۲۰۱۷-۱۲-۲۹ ۲۰۲۱-۱۲-۲۹ ۲۰۲۲-۱۲-۲۹
FortiSwitchRugged-124D ۲۰۲۲-۰۶-۱۶ ۲۰۲۶-۰۶-۱۶ ۲۰۲۷-۰۶-۱۶

FortiSwitch5000

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiController-5103B ۲۰۱۸-۱۰-۱۸ ۲۰۲۲-۱۰-۱۸ ۲۰۲۳-۱۰-۱۸
FortiController-5103B-G ۲۰۱۷-۰۷-۱۴ ۲۰۲۱-۰۷-۱۴ ۲۰۲۲-۰۷-۱۴
FortiController-5903C ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiController-5913C ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۶-۰۴-۱۶ ۲۰۲۷-۰۴-۱۶
FortiSwitch-5003A ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶
FortiSwitch-5003A-G ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶
FortiSwitch-5003B ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶
FortiSwitch-5003B-G ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۰۲۲-۰۴-۱۶ ۲۰۲۳-۰۴-۱۶

FortiTAP

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiTAP-100YM ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-105M ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-105S ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-107M ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-107S ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-124A ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-15M ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-15S ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-17M ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-17S ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-40YM ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-45M ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-45S ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-47M ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱
FortiTAP-47S ۲۰۱۶-۰۷-۰۱ ۲۰۲۰-۰۷-۰۱ ۲۰۲۱-۰۷-۰۱

FortiTester

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiTester-2000D ۲۰۲۰-۱۲-۳۰ ۲۰۲۴-۱۲-۳۰ ۲۰۲۵-۱۲-۳۰
FortiTester-2000E ۲۰۲۳-۰۸-۲۴ ۲۰۲۷-۰۸-۲۴ ۲۰۲۸-۰۸-۲۴
FortiTester-3000E ۲۰۲۳-۰۸-۲۴ ۲۰۲۷-۰۸-۲۴ ۲۰۲۸-۰۸-۲۴

FortiToken

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiToken-200 ۲۰۲۱-۱۱-۳۰ ۲۰۲۵-۱۱-۳۰ ۲۰۲۶-۱۱-۳۰
FortiToken-200CD ۲۰۲۱-۱۱-۳۰ ۲۰۲۵-۱۱-۳۰ ۲۰۲۶-۱۱-۳۰
FortiToken-Cloud ۲۰۲۱-۰۸-۱۷ ۲۰۲۵-۰۸-۱۷ ۲۰۲۶-۰۸-۱۷
FortiToken-Edge ۲۰۲۳-۰۷-۰۲ ۲۰۲۷-۰۷-۰۲ ۲۰۲۸-۰۷-۰۲
FortiTokenMobile-LIC-20 ۲۰۲۱-۰۶-۲۲ ۲۰۲۵-۰۶-۲۲ ۲۰۲۶-۰۶-۲۲

FortiVoice

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiVoice Enterprise VM ۲۰۱۷-۱۲-۲۹ ۲۰۲۱-۱۲-۲۹ ۲۰۲۲-۱۲-۲۹
FortiVoice Enterprise VM-1000 ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiVoice Enterprise VM-3000 ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiVoice-100D8 ۲۰۱۷-۰۷-۰۲ ۲۰۲۱-۰۷-۰۲ ۲۰۲۲-۰۷-۰۲
FortiVoice-100DT ۲۰۱۷-۰۷-۰۲ ۲۰۲۱-۰۷-۰۲ ۲۰۲۲-۰۷-۰۲
FortiVoice-100T ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiVoice-180D8 ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ۲۰۲۰-۰۶-۱۵ ۲۰۲۱-۰۶-۱۵
FortiVoice-180DT ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ۲۰۲۰-۰۶-۱۵ ۲۰۲۱-۰۶-۱۵
FortiVoice-200D ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ۲۰۲۰-۰۶-۱۵ ۲۰۲۱-۰۶-۱۵
FortiVoice-200DT ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ۲۰۲۰-۰۶-۱۵ ۲۰۲۱-۰۶-۱۵
FortiVoice-24 ۲۰۱۲-۱۱-۱۱ ۲۰۱۶-۱۱-۱۱ ۲۰۱۷-۱۱-۱۱
FortiVoice-300DT ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ۲۰۲۰-۰۶-۱۵ ۲۰۲۱-۰۶-۱۵
FortiVoice-40 ۲۰۱۷-۰۸-۲۴ ۲۰۲۱-۰۸-۲۴ ۲۰۲۲-۰۸-۲۴
FortiVoice-40D2 ۲۰۱۷-۰۷-۰۲ ۲۰۲۱-۰۷-۰۲ ۲۰۲۲-۰۷-۰۲
FortiVoice-40S ۲۰۱۷-۰۱-۱۷ ۲۰۲۱-۰۱-۱۷ ۲۰۲۲-۰۱-۱۷
FortiVoice-48 ۲۰۱۲-۱۱-۱۱ ۲۰۱۶-۱۱-۱۱ ۲۰۱۷-۱۱-۱۱
FortiVoice-500DT2 ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ۲۰۲۰-۰۶-۱۵ ۲۰۲۱-۰۶-۱۵
FortiVoice-70 ۲۰۱۷-۰۸-۲۴ ۲۰۲۱-۰۸-۲۴ ۲۰۲۲-۰۸-۲۴
FortiVoice-70D4 ۲۰۱۷-۰۷-۰۲ ۲۰۲۱-۰۷-۰۲ ۲۰۲۲-۰۷-۰۲
FortiVoice-84 ۲۰۱۲-۱۱-۱۱ ۲۰۱۶-۱۱-۱۱ ۲۰۱۷-۱۱-۱۱
FortiVoiceEnterpirse-1000E ۲۰۱۹-۰۹-۲۳ ۲۰۲۳-۰۹-۲۳ ۲۰۲۴-۰۹-۲۳
FortiVoiceEnterprise-1000E-T ۲۰۱۹-۰۹-۲۳ ۲۰۲۳-۰۹-۲۳ ۲۰۲۴-۰۹-۲۳
FortiVoiceEnterprise-100E ۲۰۲۲-۰۸-۱۶ ۲۰۲۶-۰۸-۱۶ ۲۰۲۷-۰۸-۱۶
FortiVoiceEnterprise-2000E-T2 ۲۰۱۹-۰۹-۲۳ ۲۰۲۳-۰۹-۲۳ ۲۰۲۴-۰۹-۲۳
FortiVoiceEnterprise-3000E ۲۰۱۹-۰۹-۲۳ ۲۰۲۳-۰۹-۲۳ ۲۰۲۴-۰۹-۲۳
FortiVoiceEnterprise-500E-T2 ۲۰۱۹-۰۹-۲۳ ۲۰۲۳-۰۹-۲۳ ۲۰۲۴-۰۹-۲۳
FortiVoiceEnterprise-500E-T4 ۲۰۱۹-۰۷-۰۷ ۲۰۲۳-۰۷-۰۷ ۲۰۲۴-۰۷-۰۷

FortiWAN

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiWAN-1000B ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲
FortiWAN-1000E ۲۰۱۹-۰۸-۲۶ ۲۰۲۳-۰۸-۲۶ ۲۰۲۴-۰۸-۲۶
FortiWAN-200B ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲
FortiWAN-200E ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲
FortiWAN-3000B ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲
FortiWAN-30E ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲
FortiWAN-Manager ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲
FortiWAN-VM02 ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲
FortiWAN-VM04 ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲

 

 

 

FortiWeb

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiWeb Cloud ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۲۰۱۹-۰۶-۲۷ ۲۰۲۰-۰۶-۲۷
FortiWeb-1000B ۲۰۱۰-۱۲-۱۳ ۲۰۱۴-۱۲-۱۳ ۲۰۱۵-۱۲-۱۳
FortiWeb-1000C ۲۰۱۳-۱۱-۲۰ ۲۰۱۷-۱۱-۲۰ ۲۰۱۸-۱۱-۲۰
FortiWeb-1000D ۲۰۲۰-۰۴-۱۵ ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ ۲۰۲۵-۰۴-۱۵
FortiWeb-1000D-USG ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۲۰۲۷-۰۷-۱۵ ۲۰۲۸-۰۷-۱۵
FortiWeb-1000E ۲۰۲۳-۰۷-۰۶ ۲۰۲۷-۰۷-۰۶ ۲۰۲۸-۰۷-۰۶
FortiWeb-100D ۲۰۲۱-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴ ۲۰۲۶-۰۱-۱۴
FortiWeb-2000E ۲۰۲۲-۰۱-۱۳ ۲۰۲۶-۰۱-۱۳ ۲۰۲۷-۰۱-۱۳
FortiWeb-2000E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiWeb-3000C ۲۰۱۵-۱۰-۱۶ ۲۰۱۹-۱۰-۱۶ ۲۰۲۰-۱۰-۱۶
FortiWeb-3000C-FSX ۲۰۱۵-۱۰-۱۶ ۲۰۱۹-۱۰-۱۶ ۲۰۲۰-۱۰-۱۶
FortiWeb-3000D ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
FortiWeb-3000D-FSX ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۲۰۲۱-۰۴-۱۵ ۲۰۲۲-۰۴-۱۵
FortiWeb-3000D-FSX ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ ۲۰۲۰-۰۹-۱۳ ۲۰۲۱-۰۹-۱۳
FortiWeb-3000D-FSX-USG ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiWeb-3000E ۲۰۲۲-۰۱-۱۳ ۲۰۲۶-۰۱-۱۳ ۲۰۲۷-۰۱-۱۳
FortiWeb-3000E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiWeb-3010E ۲۰۲۱-۰۶-۲۹ ۲۰۲۵-۰۶-۲۹ ۲۰۲۶-۰۶-۲۹
FortiWeb-4000C ۲۰۱۳-۰۷-۲۵ ۲۰۱۷-۰۷-۲۵ ۲۰۱۸-۰۷-۲۵
FortiWeb-4000D ۲۰۱۷-۰۱-۳۱ ۲۰۲۱-۰۱-۳۱ ۲۰۲۲-۰۱-۳۱
FortiWeb-4000D-USG ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiWeb-4000E ۲۰۲۲-۰۱-۱۳ ۲۰۲۶-۰۱-۱۳ ۲۰۲۷-۰۱-۱۳
FortiWeb-4000E-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiWeb-400B ۲۰۱۲-۰۶-۱۳ ۲۰۱۶-۰۶-۱۳ ۲۰۱۷-۰۶-۱۳
FortiWeb-400C ۲۰۱۶-۰۷-۱۶ ۲۰۲۰-۰۷-۱۶ ۲۰۲۱-۰۷-۱۶
FortiWeb-400C-USG ۲۰۱۷-۱۱-۲۹ ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹
FortiWeb-400D ۲۰۲۱-۰۱-۱۴ ۲۰۲۵-۰۱-۱۴ ۲۰۲۶-۰۱-۱۴
FortiWeb-400D-USG ۲۰۲۱-۰۴-۰۱ ۲۰۲۵-۰۴-۰۱ ۲۰۲۶-۰۴-۰۱
FortiWeb-600D ۲۰۲۱-۰۱-۱۹ ۲۰۲۵-۰۱-۱۹ ۲۰۲۶-۰۱-۱۹
FortiWeb-600D-USG ۲۰۲۲-۰۵-۳۰ ۲۰۲۶-۰۵-۳۰ ۲۰۲۷-۰۵-۳۰
FortiWeb-VM (Hypervisor-specific SKUs) ۲۰۱۸-۰۹-۲۷ ۲۰۲۲-۰۹-۲۷ ۲۰۲۳-۰۹-۲۷
FortiWeb-VM-USG ۲۰۲۰-۰۳-۱۵ ۲۰۲۴-۰۳-۱۵ ۲۰۲۵-۰۳-۱۵

FortiWiFiVoice

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiWiFiVoice-80CS ۲۰۱۳-۰۱-۲۷ ۲۰۱۷-۰۱-۲۷ ۲۰۱۸-۰۱-۲۷
FortiWiFiVoice-80CS-G ۲۰۱۴-۰۴-۱۴ ۲۰۱۸-۰۴-۱۴ ۲۰۱۹-۰۴-۱۴

FortiWLM

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
FortiWLM-1000D ۲۰۲۳-۰۹-۰۳ ۲۰۲۷-۰۹-۰۳ ۲۰۲۸-۰۹-۰۳
FortiWLM-100D ۲۰۲۳-۰۹-۰۳ ۲۰۲۷-۰۹-۰۳ ۲۰۲۸-۰۹-۰۳
FortiWLM-VM ۲۰۲۳-۰۹-۰۳ ۲۰۲۷-۰۹-۰۳ ۲۰۲۸-۰۹-۰۳

LicensesAndServices

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
EOL-FortiGuard-Premier-Services ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۲۰۲۱-۰۴-۱۷ ۲۰۲۲-۰۴-۱۷
FNDN – FortiGuard Add-ons ۲۰۱۷-۱۲-۱۴ ۲۰۲۱-۱۲-۱۴ ۲۰۲۲-۱۲-۱۴
FNDN-Toolkit-Licenses ۲۰۱۸-۰۶-۲۶ ۲۰۲۲-۰۶-۲۶ ۲۰۲۳-۰۶-۲۶
FortiAnalyzer Management License ۲۰۱۹-۰۲-۲۸ ۲۰۲۳-۰۲-۲۸ ۲۰۲۴-۰۲-۲۸
FortiCare 360 ۲۰۱۹-۰۶-۳۰ ۲۰۱۹-۰۶-۳۰ ۲۰۲۰-۰۶-۳۰
FortiConnect ۲۰۲۲-۰۹-۲۹ ۲۰۲۶-۰۹-۲۹ ۲۰۲۷-۰۹-۲۹
FortiDeceptor Windows Combined Add On for EOL ۲۰۱۹-۰۸-۲۲ ۲۰۲۳-۰۸-۲۲ ۲۰۲۴-۰۸-۲۲
FortiGuard Threat Intelligence Service ۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۲۰۲۰-۰۴-۱۵

Meru

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
AP1010 ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
AP1014 ۲۰۱۵-۰۱-۱۶ ۲۰۱۶-۱۲-۰۱ ۲۰۲۰-۰۱-۱۶
AP1020 ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۲۰۲۲-۰۷-۱۵ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵
AP110 ۲۰۱۴-۱۲-۰۱ ۲۰۱۶-۱۲-۰۱ ۲۰۱۹-۱۲-۰۱
AP150 ۲۰۱۱-۰۶-۳۰ ۲۰۱۳-۰۶-۳۰ ۲۰۱۵-۰۶-۳۰
AP201 ۲۰۱۰-۰۶-۳۰ ۲۰۱۲-۰۶-۳۰ ۲۰۱۵-۰۶-۳۰
AP208 ۲۰۱۰-۰۶-۳۰ ۲۰۱۲-۰۶-۳۰ ۲۰۱۵-۰۶-۳۰
AP301 ۲۰۱۲-۰۶-۳۰ ۲۰۱۶-۰۲-۱۵ ۲۰۱۷-۰۶-۳۰
AP302 ۲۰۱۲-۰۶-۳۰ ۲۰۱۶-۰۲-۱۵ ۲۰۱۷-۰۶-۳۰
AP310 ۲۰۱۲-۰۶-۳۰ ۲۰۱۶-۰۲-۱۵ ۲۰۱۷-۰۶-۳۰
AP311 ۲۰۱۲-۰۶-۳۰ ۲۰۱۶-۰۲-۱۵ ۲۰۱۷-۰۶-۳۰
AP320 ۲۰۱۴-۰۲-۱۵ ۲۰۱۶-۰۲-۱۵ ۲۰۱۹-۰۲-۱۵
AP320i ۲۰۱۴-۰۲-۱۵ ۲۰۱۶-۰۲-۱۵ ۲۰۱۹-۰۲-۱۵
AP332e ۲۰۱۵-۱۰-۰۱ ۲۰۱۸-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱
AP332i ۲۰۱۵-۱۰-۰۱ ۲۰۱۸-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱
AP433 ۲۰۱۶-۰۵-۰۱ ۲۰۱۷-۰۵-۰۱ ۲۰۲۱-۰۵-۰۱
ESS-PRO ۲۰۱۷-۰۵-۰۹ ۲۰۲۱-۰۵-۰۹ ۲۰۲۲-۰۵-۰۹
MC-VE Virtual Controller ۲۰۱۷-۰۸-۲۹ ۲۰۲۱-۰۸-۲۹ ۲۰۲۲-۰۸-۲۹
MC1000 ۲۰۰۹-۰۹-۳۰ ۲۰۱۱-۰۹-۳۰ ۲۰۱۲-۰۹-۳۰
MC1500 ۲۰۱۳-۰۴-۰۱ ۲۰۱۵-۰۴-۰۱ ۲۰۱۶-۰۴-۰۱
MC1550 ۲۰۱۷-۰۵-۱۰ ۲۰۲۱-۰۵-۱۰ ۲۰۲۲-۰۵-۱۰
MC3000 ۲۰۱۱-۱۰-۳۱ ۲۰۱۴-۰۳-۳۱ ۲۰۱۵-۰۳-۳۱
MC3200 ۲۰۱۸-۱۱-۱۵ ۲۰۲۲-۱۱-۱۵ ۲۰۲۳-۱۱-۱۵
MC4100 ۲۰۱۲-۰۳-۳۱ ۲۰۱۴-۰۳-۳۱ ۲۰۱۵-۰۳-۳۱
MC4200 ۲۰۱۷-۰۵-۱۰ ۲۰۲۱-۰۵-۱۰ ۲۰۲۲-۰۵-۱۰
MC500 ۲۰۰۹-۰۹-۳۰ ۲۰۱۱-۰۹-۳۰ ۲۰۱۲-۰۹-۳۰
MC5000 ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۵-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۱-۱۵
MC6000 ۲۰۱۶-۱۰-۰۱ ۲۰۲۰-۱۰-۰۱ ۲۰۲۱-۱۰-۰۱
OAP180 ۲۰۱۲-۰۴-۰۱ ۲۰۱۴-۰۴-۰۱ ۲۰۱۶-۰۴-۰۱
OAP340 ۲۰۱۳-۱۰-۳۱ ۲۰۱۵-۱۰-۳۱ ۲۰۱۸-۱۰-۳۱
OAP380 ۲۰۱۳-۱۰-۳۱ ۲۰۱۵-۱۰-۳۱ ۲۰۱۸-۱۰-۳۱
OAP433 ۲۰۱۶-۰۵-۰۱ ۲۰۱۷-۰۵-۰۱ ۲۰۲۱-۰۵-۰۱
PSM3X Spectrum Sensor ۲۰۱۷-۰۸-۲۹ ۲۰۲۱-۰۸-۲۹ ۲۰۲۲-۰۸-۲۹
Sa-EzRF-Licenses-NM-WIPS-SM-SAM ۲۰۱۷-۰۸-۲۸ ۲۰۲۱-۰۸-۲۸ ۲۰۲۲-۰۸-۲۸
SA2000 ۲۰۱۷-۰۵-۱۸ ۲۰۲۱-۰۵-۱۸ ۲۰۲۲-۰۵-۱۸
SA250 ۲۰۱۷-۰۵-۱۸ ۲۰۲۱-۰۵-۱۸ ۲۰۲۲-۰۵-۱۸
Virtual Services Appliance for Meru Center ۲۰۱۸-۰۷-۲۴ ۲۰۲۲-۰۷-۲۴ ۲۰۲۳-۰۷-۲۴

Modules

Product End of Order Date (EOO) Last Service Extension Date (LSED) End of Support Date (EOS)
ASM-ET4 Module ۲۰۱۱-۰۶-۱۹ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۲۰۱۶-۰۶-۱۹
ASM-FB4 ۲۰۱۵-۰۵-۱۸ ۲۰۱۹-۰۵-۱۸ ۲۰۲۰-۰۵-۱۸
ASM-FB4-G ۲۰۱۵-۰۵-۱۸ ۲۰۱۹-۰۵-۱۸ ۲۰۲۰-۰۵-۱۸
ASM-FG-1 Module ۲۰۱۰-۱۰-۰۶ ۲۰۱۴-۱۰-۰۶ ۲۰۱۵-۱۰-۰۶
ASM-S08 ۲۰۱۴-۰۹-۱۲ ۲۰۱۸-۰۹-۱۲ ۲۰۱۹-۰۹-۱۲
ASM-SO8-G ۲۰۱۴-۰۹-۱۲ ۲۰۱۸-۰۹-۱۲ ۲۰۱۹-۰۹-۱۲

Bottom of Form